Flere fagarbeidere – flere lærere

Størst behov for fagarbeidere. Størst frafall på yrkesfag. Kanskje er flere lærere i grunnskolen den investeringen vi behøver?

Bemanningsbransjen må bort

Kommersiell formidling av arbeidskraft må fases ut og fjernes. Arbeidsformidling er et offentlig ansvar.

Hva vil AP med ulikheten?

Økonomiske forskjeller øker med FrP og Høyre i regjering. Men hva ønsker AP å gjøre med voksende ulikhet etter valget?

Mer til arbeidsføre – kutt til uføre

Det skal lønne seg å jobbe, sa du? For hvem? Regjeringen har blitt enig med KrF og Venstre om å prioritere økt kontantstøtte. Samtidig kuttes barnetillegg for uføre.

Styrker Oslo, svekker resten

Det er lite som får meg til å føle meg så fremmedgjort, som når SP-leder Vedum beskriver livet utenfor Oslo.

Skien 2020

I november holdt bystyret i Skien et folkemøte om utviklinga av byen fram mot 2020. Det var et godt initiativ. Landet trenger en skikkelig utvikling av alle små og mellomstore byer, og premissene for utviklingen bør legges nedenfra og opp.

Struktur eller funksjon – Hva skjer med oppgavene?

I desember skal fylkestinget avgi sitt ønske for Telemarks framtid. Hva ønsker vi oss? Forhandlingene om sammenslåing mellom Telemark og Vestfold kommer av regjeringens regionreform. Regionreformen har blitt et slags trøsteprosjekt for Sanner etter den særdeles mislykka kommunereformen. Fristen for fylkenes frivillige frierjakt nærmer seg, og fylkene skal melde inn sine ønsker i løpet av…