Karbonfangst: Fra lavkostnadssamfunn til lavutslippssamfunn.

All tvil til side. Nå blir det karbonfangst og lagring i norsk industri. Klimatiltak er det viktigste for å sikre norsk industri og framtidige arbeidsplasser. Budsjettavtalen mellom regjeringen og FRP gir klarsignal for Langskip, med investeringer i fangst, lagring og transport av co2 på statsbudsjettet. Endelig. Stortingsmeldingen om Langskip har bred støtte i Stortinget, men […]

Les mer Karbonfangst: Fra lavkostnadssamfunn til lavutslippssamfunn.

Vilje til forbruk – evne til produksjon?

Skal SV gå i mot all ny kraftproduksjon i Norge? I forslag til nytt partiprogram for SV, går et flertall i programkomiteen inn for full stopp av all ny kraftproduksjon i Norge, samtidig som programmet legger opp til en tredobling av industriens virksomhet, utfasing a fossil energi og fullelektrifisering av samfunnet. Med det så er programforslag en oppskrift på norsk industridød og varig avhengighet av olje og gass.

Les mer Vilje til forbruk – evne til produksjon?