Er industrien blitt grønnere siden finanskrisa?-Makrotall fra fastlandsindustri

Reduksjonene av klimagassutslipp stanset opp etter finanskrisa. Energieffektiviseringen stanset opp etter finanskrisa. Samtidig er mengden elektrisitet, andelen elektrisk kraft i energibruken og utslipp av ren co2 uforandret i norsk industri, helt fra 1990 til i dag. Det er ikke tilfeldig.