Er industrien blitt grønnere siden finanskrisa?-Makrotall fra fastlandsindustri

Reduksjonene av klimagassutslipp stanset opp etter finanskrisa. Energieffektiviseringen stanset opp etter finanskrisa. Samtidig er mengden elektrisitet, andelen elektrisk kraft i energibruken og utslipp av ren co2 uforandret i norsk industri, helt fra 1990 til i dag. Det er ikke tilfeldig.

Karbonfangst: Fra lavkostnadssamfunn til lavutslippssamfunn.

All tvil til side. Nå blir det karbonfangst og lagring i norsk industri. Klimatiltak er det viktigste for å sikre norsk industri og framtidige arbeidsplasser. Budsjettavtalen mellom regjeringen og FRP gir klarsignal for Langskip, med investeringer i fangst, lagring og transport av co2 på statsbudsjettet. Endelig. Stortingsmeldingen om Langskip har bred støtte i Stortinget, menFortsett å lese «Karbonfangst: Fra lavkostnadssamfunn til lavutslippssamfunn.»