100% fornybar? Forbruk og produksjon av energi i Norge, fra 1990 til 2021

Norsk energi er langt mer enn fornybar kraft. Både i forbruk og produksjon. Vannkraft har kun dekket 1/4 av nytt energiforbruk siden 1990.

Er industrien blitt grønnere siden finanskrisa?-Makrotall fra fastlandsindustri

Reduksjonene av klimagassutslipp stanset opp etter finanskrisa. Energieffektiviseringen stanset opp etter finanskrisa. Samtidig er mengden elektrisitet, andelen elektrisk kraft i energibruken og utslipp av ren co2 uforandret i norsk industri, helt fra 1990 til i dag. Det er ikke tilfeldig.