Vilje til forbruk – evne til produksjon?

Skal SV gå i mot all ny kraftproduksjon i Norge? I forslag til nytt partiprogram for SV, går et flertall i programkomiteen inn for full stopp av all ny kraftproduksjon i Norge, samtidig som programmet legger opp til en tredobling av industriens virksomhet, utfasing a fossil energi og fullelektrifisering av samfunnet. Med det så er programforslag en oppskrift på norsk industridød og varig avhengighet av olje og gass.

Les mer Vilje til forbruk – evne til produksjon?