Klimastreik er ikke fravær. Det er deltagelse!

Klimaet trenger engasjement, og samfunnet trenger engasjert ungdom. Ikke alt politisk arbeid foregår i bystyrer, stortinget eller i elevrådet. For de aller fleste skoleelever er aksjoner som klimastreiken den viktigste formen for demokrati og ytringsfrihet. Skal vi nekte dem dette?