100% fornybar? Forbruk og produksjon av energi i Norge, fra 1990 til 2021

Norsk energi er langt mer enn fornybar kraft. Både i forbruk og produksjon. Vannkraft har kun dekket 1/4 av nytt energiforbruk siden 1990.