Telemarksmodellen mot sosial dumping

Heidi Hamadi, gruppeleder for SV i Skien, fremmet i 2012 en interpellasjon i bystyret og ba ordføreren om tiltak mot sosial dumping og den tiltagende arbeidslivskriminaliteten i bygg og anleggsbransjen. Ordfører Hedda Foss Five (AP) delte Hamadis bekymringer, og administrasjonen ble pålagt å legge frem sak for bystyret i juni 2014.

«Skiensmodellen mot sosial dumping» er basert på krav konkretisert av Arne Hagen fra Fellesforbundet og omsatt til sak av Sven Egil Kristoffersen fra Skien kommune. Skiensmodellen innebærer fjorten strenge krav til det offentlige som byggherre. Modellen legger føringer for et strengere anbudsregime og har som formål å fremme seriøsitet i bygg- og anleggsbransjen, fremme lærlingplasser og faste, faglærte ansatte, og bekjempe arbeidskriminalitet i bransjen.

Kampen mot arbeidskriminalitet har lenge vært viktig for mitt lokallag i Skien SV. Og siden Skiensmodellen ble enstemmig vedtatt i Skien kommunestyre har det vært en prioritert oppgave for fylkeslaget i Telemark SV å promotere denne saken utover fylket og innover i eget parti. Skiensmodellen ble støttet av et enstemmig landsmøte i SV i mars 2015, og SVere over hele landet er nå med på å spre modellen fra kommune til kommune, fra fylke til fylke.

Uttalelsen fra landsmøtet i SV 2015

«Skiensmodellen punkt for punkt»

Telemarksmodellen går et skritt videre og krever mellom annet at innleide skal være fast ansatt med lønn mellom oppdrag i utleiebedriften.

DETTE ER TELEMARKSMODELLEN:

1. Arbeidet skal utføres av tilbyder og dennes ansatte i tjenesteforhold, eller av på forhånd avtalte underentreprenører og deres ansatte. Tilbyder skal til enhver tid kunne framlegge dokumentasjon på ansettelsesforholdet.

2. Eventuell bruk av innleid arbeidskraft skal være avtalt med byggherren. Innleie skal gjøres i samsvar med arbeidsmiljøloven, og det skal dokumenteres at innleid arbeidskraft har ordnede lønns- og arbeidsvilkår. Innleide skal være fast ansatt med lønn mellom oppdrag i utleiebedriften.

3. Norsk er hovedspråk på byggeplassen, både skriftlig og muntlig. Personer som har ledende funksjoner på byggeplassen, skal beherske norsk.

4. Alle arbeidstakere på byggeplassen skal ha kunnskap om og forstå sikkerhetsopplæring, sikkerhetsinstrukser, bruksanvisninger, varselskilt m.m. Dersom det er arbeidstakere på byggeplassen som ikke forstår norsk, er det tilbyders ansvar at disse får sikkerhetsinstruksjoner på et språk de forstår.

5. Tilbyder og underentreprenører som skal engasjeres i prosjektet, skal være godkjente og aktive lærlingbedrifter. Lærling(er) skal delta i arbeidet med utførelse av den aktuelle kontrakten. Evt. unntak skal særskilt begrunnes.

6. Avtale om under entreprise med enkeltpersonforetak skal avtales med byggherren.

7. Byggherren tillater ikke mer enn to ledd i kontraktskjeden. Byggherren kan godkjenne tre ledd når det foreligger en god begrunnelse. Det skal aldri være mer enn tre ledd i kontraktskjeden. Hovedentreprenøren regnes som første ledd. Bemanningsforetak etter Arbeidsmiljøloven § 14.2 regnes som ett ledd i kontraktskjeden.

8. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom tilbyder selv eller noen av hans kontraktsmedhjelpere anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra fylkeskommunen. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør.

9. Ansatte skal ikke ha dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn vilkårene som er fastsatt i tariffavtale for tilsvarende arbeider innenfor den aktuelle bransje. Dette gjelder også innleid arbeidskraft. Ved konstatert brudd på ovennevnte bestemmelse, og tilbyder ikke har rettet feilen innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten. Evt. andre sanksjonsmuligheter kan avtales i kontrakt.

10. Tilbyder skal på oppfordring legge fram dokumentasjon om lønns– og arbeidsvilkårene til de ansatte. Alle avtaler tilbyder inngår, og som innebærer utføring av arbeid under gjeldende kontrakt, skal inneholde tilsvarende dokumentasjon.

11. Lønn og annen godtgjørelse for samtlige arbeidstakere skal utbetales til konto i bank. Byggherren skal i tillegg til de vanlige dokumentasjonskravene kunne følge pengestrømmen ut til de ansatte.

12. Tilbyder skal dokumentere at majoriteten av de ansatte (også evt. innleide) er faglærte innfor sitt fagområde. Med faglærte forstås fagbrev eller tilsvarende formell utdanning.

13. Alle firma i kontraktskjeden skal gi byggherren fullmakt til å innhente relevante skatteopplysninger (SKAV-skjema) fra Skatteetaten, både før kontraktsinngåelse og i hele kontraktsperioden.

14. Det skal være elektronisk adgangskontroll på byggeplassen.

15. Tilbyder plikter å sørge for at likelydende bestemmelser (pkt. 1-14) inntas i kontrakter med underentreprenører.

Telemark Fylkeskommune forventer at tilbydere forholder seg til intensjonen i dette vedtaket som er å fremme et seriøst arbeidsliv med bruk av faste ansatte.

På denne siden ligger det noen ressurser som kanskje kan være til hjelp for å fronte Skiensmodellen mot sosial dumping i din hjemkommune: Saksfremlegget slik det ble forelagt de folkevalgte i Skien kommune, en oppsummering av tiltakene i modellen, et utgangspunkt til interpellasjon som alt har blitt lagt til grunn for å fremme modellen flere steder i landet, og et utgangspunkt for leserinnlegg til lokalavisa.

Saksfremlegg Tiltak mot sosial dumping fra Skien kommune

Tiltaksliste mot sosial dumping

INTERPELLASJON

Forslag til leserinnlegg

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: