Karbonfangst: Fra lavkostnadssamfunn til lavutslippssamfunn.

All tvil til side. Nå blir det karbonfangst og lagring i norsk industri. Klimatiltak er det viktigste for å sikre norsk industri og framtidige arbeidsplasser. Budsjettavtalen mellom regjeringen og FRP gir klarsignal for Langskip, med investeringer i fangst, lagring og transport av co2 på statsbudsjettet. Endelig. Stortingsmeldingen om Langskip har bred støtte i Stortinget, menFortsett å lese «Karbonfangst: Fra lavkostnadssamfunn til lavutslippssamfunn.»

Klimastreik er ikke fravær. Det er deltagelse!

Klimaet trenger engasjement, og samfunnet trenger engasjert ungdom. Ikke alt politisk arbeid foregår i bystyrer, stortinget eller i elevrådet. For de aller fleste skoleelever er aksjoner som klimastreiken den viktigste formen for demokrati og ytringsfrihet. Skal vi nekte dem dette?