Podcast

To typer med tette neser og dårlig selvironi:

“Noe av det mest irriterende med å være politiker, er når folk dukker opp og stiller kritiske og/eller oppklarende spørsmål”.

Anders Anundsens-metode for korrekt og objektiv informasjonsformidling brer seg over det politiske Norge.

Til dette valget har min venn Kenneth og jeg lest inn Skien SVs kommunevalgprogram 2015-209. Dette er noe direkte opplesning, noen oppklarende spørsmål og en del sosialistisk selvironi.

SV har ikke ansvar for dette her, alt står for egen regning.

Unødvendig disklamasjon, for vi har med dette levert et uangripelig produkt med informasjon!

KenneTH og Ådnes Podcast: Skien SVs kommunevalgprogram 2015-2019. Episode 1: Intro “Om Skien SV” og kapittel 1 “Folkestyre og tillitsreform”

Introduksjonskapittelet, og første kapittel om folkestyre og tillitsreform.

KennETH og Ådnes Podcast: Skien SVs kommunevalgprogram 2015-2019. Episode 2: Kapittel 2 “Barn og unges oppvekst”

Om barnehager, skole og barnevern. Heldagsskole og privatisering osv osv

KenneTH og Ådnes Podcast: Skien SVs kommunevalgprogram 2015-2019. Episode 3: Kapittel 3 “Tillit gir bedre helse og velferd”

Om bl.a. helse, eldreomsorg, NAV, integrering. Og ikke minst påstanden: “Å vokse opp i Skien er bedre enn å vokse opp på et asylmottak!”

KenneTH og Ådnes Podcast: Skien SVs kommunevalgprogram 2015-2019. Episode 4. Kapittel 4 “Miljø og klima – felles ansvar”

Om transport og samferdsel, klimatiltak, jordvern osv. Og ikke minst: Kommunens renseanlegg!

KenneTH og Ådnes Podcast: Skien SVs kommunevalgprogram 2015-2019. Episode 5. Kapittel 5 “Kulturpolitikk”

Om bl.a. kulturinstitusjonene, Henrik Ibsen, bibliotek. Og ikke minst: Hvor mange generasjonsledd må ha skatet før du kan tviholde på retten til å gå med caps inne? Og om kulturinstitusjonene FOlque Cafe og Lundetangen Pub.

KenneTH og Ådnes Podcast: Skien SVs kommunevalgprogram 2015-2019. Episode 6. Kapittel 6 “Byutvikling og Skien 2020”

Om bl.a. byutvikling, grønne lunger og Landmannstorvet. Og ikke minst: Bruer over elva.

KenneTH og Ådnes Podcast: Skien SVs kommunevalgprogram 2015-2019. Episode 7: Kapittel 7 “Feminisme, likestilling og arbeidsgiverpolitikk”

Om bl.a.arbeidsliv, likestilling, og ikke minst: Eierskap til begrepene….

KenneTH og Ådnes Podcast: Skien SVs kommunevalgprogram 2015-2019. Episode 8: Kapittel 8 “Et framtidsretta næringsliv og et anstendig arbeidsliv”

Om Skiensmodellen, sosial dumping og “framtidsretta” næringsliv.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s