Færre gode jobber, og mindre fornybar energi?

“Færre gode jobber og mindre fornybar energi?” Dette høres ikke ut som særlig gangbar politisk mynt i 2018.

Men det pågår i dag en diskusjon om Norges tilslutning til EUs energimarked. Dette vil medføre at vi overlater til et organ i EU å beslutte hvor mye kraft som skal gå inn og ut av landet, hvor et av målene er at kraftprisene i Norge skal harmoniseres med prisene i EU.

Hvordan vil dette påvirke oss i Telemark? Er vi tjent med å harmonisere strømprisene med EU? Kan det føre til færre sikre og miljøvennlige jobber?

I 2017 ble det over 4000 færre av de godt organiserte jobbene industrien, og tilsvarende flere midlertidige jobber. Det betyr at det flyttes jobber fra det organiserte arbeidslivet og ut i det usikre arbeidslivet, med større risiko for sosial dumping og mindre verdiskaping for lokale bedrifter.

I Norge er vi privilegerte med mye vannkraft. Dette gir store mengder ren og fornybar energi som kan utkonkurrere fossilt brensel. Dette er bra for miljø og klima, og spesielt viktig der det brukes aller mest energi, som i prosessindustrien i Grenland. For når industrien skal produsere noe, er energi en viktig innsatsfaktor. Jo billigere strømmen er, jo enklere er det å produsere og selge lønnsomme varer. Jo bedre denne lønnsomheten er, jo flere og bedre arbeidsplasser kommer som følge av det fabrikkene produserer. Og det er bra for klimaet om fabrikker som går på vann vinner i konkurranse mot fabrikker som går på kull, olje og gass.

Med lave strømpriser har vi kunnet sikre gode jobber og anstendige lønninger i industrien i Norge. I Europa, hvor strømmen er langt dyrere, må de ta igjen for høye strømpriser blant annet ved å ha lavere lønninger og dårligere arbeidsvilkår for de ansatte. Om strømprisene blir like høye i Norge som i alle andre land hvor lønningene er lavere, er sjansen derfor stor for at mange norske arbeidsplasser flagges ut av landet, der lønnskostnadene er lavere.

Og er det lønnsomt for norske kraftprodusenter å selge kraft i andre land der prisene er høyere, blir det mindre igjen når vi skal ha lys og varme i hjemmene våre. Og da blir det dyrere strøm.

I tillegg kan vi risikere å måtte produsere mer av all slags energi, både skitten og ren, fornybar og ikke-fornybar, bare for å holde prisene stabile i et større, Europeisk marked. Med det forsvinner mange av de gode, miljøvennlige mulighetene våre.

Dette betyr at en harmonisering av strømprisene med EU vil gi oss dyrere strøm, frata norsk industri et konkurransefortrinn, gjøre gode arbeidsplasser utrygge, og at ren, norsk vannkraft blandes ut med klimafiendtlig energi, bare for å holde prisene stabile. Dette er hverken grønn, rød eller god politikk for den vanlige telemarkingen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s