Hvor er stemmen fra Telemark?

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 er ganske forutsigbart, av to hovedårsaker. For det første går Høyre og FrP fortsatt inn for å øke de økonomiske og sosiale forskjellene. Omlag 700 millioner flyttes fra folk som mister jobben sin til skattekutt for aksjemillionærer.

For det andre ser Telemark ut til å være glemt. Igjen. Til tross for at det er bevilget penger til en rasteplass langs E134. Tre framskutte eksempler er null støtte til stråleenhet, utviklingen av CO2-fangst i grenlandsindustrien legges på is, og Telemarkskanalen forblir sterkt underfinansiert.

Det er vedtatt at det skal bygges ny stråleenhet i Skien. Men det finnes ikke penger til det. Høyre og FrP prioriterer tre sykehusinvesteringer: Drammen, Haugesund og Nordmøre. Det vil si at stråleenheten i Skien må finansieres på eget budsjett, og må i så fall bygges på bekostning av eksisterende tilbud. Problemet er at det ikke er mye mer å kutte i for Sykehuset Telemark.

Høyre og Frp kutter kraftig i bevilgningene til CO2-rensing i statsbudsjettet for 2018. Dette kuttet slår rett inn i industrien i Grenland. Bare 20 millioner skal gå til arbeidet med å utvikle fullskala anlegg for CO2-rensing i norsk industri. Det er et kutt på 340 millioner kroner som skaper stor usikkerhet for utviklingen av CO2-fangst på Norcem i Brevik og Yara på Herøya.

Telemarkskanalen behøver 10 millioner kroner over statsbudsjettet til vedlikehold. Kanalen er av uvurderlig verdi som kulturminne, har stor verdi som reiselivsmål – og er også av stor betydning for klimaplanlegging og flomberedskap. Høyre og FrP vil kun avse 4 millioner i tilskudd, og lar Telemarkskanalen ruste hen.

Hvorfor ble det sånn? Hvor er vår stemme? I alle disse tre sakene har det vært tverrpolitisk enighet i Telemark. Det avgjørende ble altså hvem som havnet i regjeringsposisjon. Blir ikke telemarkspolitikerne fra regjeringspartiene hørt, eller legges disse sakene effektivt til side på slutten av dagen? Telemark FrP skulle gi en stemme til de stemmeløse dyrene. Men etter at Bård Hoksrud og Stine Margrethe Olsen gjorde dyrevern til én av sine tre hovedsaker i valgkampen, gikk deres egen partileder og finansminister hen og kuttet all støtte til frivillig dyrevern. Telemark FrPs stemme til de stemmeløse ble strupet. Og om ikke dette sviket var stort nok, ble det kronet med millionstøtte til pelsdyrnæringen. En næring som ikke først og fremst assosieres med dyrevelferd. I likhet med FrP.

Tida går fort i politikken. Spesielt tida fra valgkampen til Stortinget åpner. De som kjempet så hardt for både fylket og for dyrenes vilkår endte opp med å subsidiere pelsdyroppdrett og avvikle dyrevernorganisasjoner, skrote CO2-fangst i grenlandsindustrien, penger til stråleenhet og Telemarkskanalen, men vant en rasteplass på E134. For dette gjenspeiler en annen alvorlig situasjon for Telemark. Nemlig at minst ett av to regjeringspartier som representerer fylket på Stortinget enten har null troverdighet og bare snakker tull, eller er blottet for gjennomslagskraft på vegne av fylket. Uansett vil det være synd for innbyggerne i fylket FrP selv ønsker å legge ned.

Er de som stemte FrP i Telemark stemmeløse, eller kastet de bort en stemme?

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s