Hvem skal tape på valget?

Ufør eller millionær, hver stemme teller likt. Men
HVEM TAPER PÅ VALGET?

Ingen skal liksom tape på politikken når det er valgkamp. Men likevel er det mange som taper i hverdagen. Derfor er det faktisk sånn at noen vil tape på valget. 

Smålige kutt i velferd

I denne stortingsperioden har Høyre og Frp gått løs på en rekke støtteordninger for samfunnsgrupper som multihandikappede, trafikkskadde, barnefamilier på asylmottak, enslige mindreårige asylsøkere, uføre, kronisk syke og voldsofre. 

Men det er flere som har fått kutt. De aller rikeste har også. Riktignok kutt i skatt og ikke i velferd. Til sammen er skattene svekket med over 21 milliarder de siste fire årene. De 1600 rikeste personene har fått minst 1600 kroner i lette hver dag. Resten av befolkningen har fått i snitt ti kroner dagen.

Mens norske arbeidstakere har vist moderasjon og godtatt stans i lønnsveksten, faller stadig større verdier på færre hender. Landets 10 % rikeste eier nå halvparten av all formue i landet. Samtidig står omlag 124 000 arbeidsføre uten jobb, og 100 000 barn vokser opp i fattigdom. I denne situasjonen kuttes barnetillegget for uføre, arbeidsløse blir fratatt feriepenger mens de med størst formue fikk 500 millioner kroner i skattekutt bare i 2017.

Kutt for arbeidsløse

Når du mister jobben din får hver eneste krone en enorm betydning. Men i 2016 innførte regjeringen skatt på sluttavtaler. I tillegg tok de altså bort feriepengene fra arbeidsløse. Dette er ufattelig smålig overfor mottagere av dagpenger som også ønsker gi barna sine noen gode sommerminner. Det skal straffe seg å være arbeidsløs.

Noe av det første Høyre og FrP gjorde i regjering var å svekke permitteringsordningen. Denne skal hjelpe bedrifter å holde på ansatte i vanskelige tider. Regjeringen tok ned denne ordningen like før fallet i oljeprisene, noe som gjorde at næringslivet stod svekket igjen da oljekrisa slo inn. Mange flere enn nødvendig mistet jobbene sine. Da regjeringen endelig snudde på dette, var det allerede for sent for mange.

Kutt for pensjonister 

Pensjonistene har fått svekkete vilkår tre år på rad. Også i år fikk de mindre å rutte med. Totalt har pensjonister med inntekt rundt 250.000 tapt over 14.300 kroner i kjøpekraft siden 2015.

Finansminister Siv Jensen skryter av et skattekuttet hun ga pensjonistene. Problemet er at hun ga hver pensjonist tusen kroner i skattekutt før hun tok tilbake 1.700 kroner i kjøpekraft. Skattekuttene gjør uansett ikke noen forskjell for minstepensjonistene, for minstepensjonister betaler ikke skatt på pensjonen sin. Dermed kan denne befolkningsgruppen se langt etter noe støtte fra FrP.

Store kutt i formueskatt

Men det er ikke bare minstepensjonister, uføre og arbeidsløse som får kutt. De rike får også kutt. Skattekutt i milliardklassen.

Høyre og FrP lovte å kutte skattene for folk flest da de gikk inn i regjering i 2013. Et halvt år før valget regnet finansminister Jensen på hvordan skattekuttene har fordelt seg. 94 prosent av befolkningen har i snitt fått 3637 kroner i skattekutt. Det tilsvarer 10 kroner om dagen. Men de 1600 personene i Norge som har 100 millioner eller mer i formue, har hver og én fått i snitt 575 000 kroner i skattekutt årlig. Omtrent 1600 kroner dagen.

I årets valgkamp har Høyre skrytt av at det er skapt 60 000 arbeidsplasser de siste fire årene, som følge av skattekuttene. Men i løpet av åtte rødgrønne år ble det skapt 350 000 arbeidsplasser, to av tre i privat sektor. Uten milliarder av skattekutt til de rikeste. Uten å bevisst øke forskjellene. Uten å kutte i viktige støtte- og velferdsordninger til eldre, arbeidsløse og uføre.

Flere nullskatteytere 

Nå vil statsminister Erna Solberg kutte formuesskatten med ytterligere 7,5 milliarder kroner, og gi de 1600 rikeste i landet nye 1,7 millioner i skattelette hver. Blant disse finner du ikke mange uføre, arbeidsløse eller minstepensjonister.

Erna Solberg har uansett ikke til hensikt å fordele. Hun erkjenner gladelig at nye kutt i formueskatten vil øke forskjeller, men det bryr hun seg ikke om. Og dette er bare noen måneder etter at Solberg og Høyre erklærte kampen mot ulikhet som valgkampens viktigste sak.

Interessekamp

Valget står mellom ulike interesser. La oss være ærlig om det. De siste årene er det noen som helt systematisk har tapt og noen som helt systematisk har vunnet. Å motvirke ulikhet er en viktig oppgave. For øker forskjellene i dag, får vi et kaldere samfunn i morgen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s