Pianisten er et sykdomstegn

Selvom bemanningsbransjen ikke er årsaken til økt bruk av innleid arbeidskraft, behøver vi ikke legge til rette for at den skal tjene mest mulig penger på det.

Virkelighetsfjernt om innleie

NHO Service viser seg nesten absurd virkelighetsfjerne i sin forståelse av behovet for innleid arbeidskraft – og utleie av arbeidstakere.