Klimatilstand Telemark

5.juni er en god anledning til å hilse på de tøffe klimautfordringene vi står overfor.

SV vil sette krav til kutt i klimagassutslipp i Norge. Det vil fremme støtte til industrien, infrastruktruen og byutviklinga i Telemark!

Alle elsker naturopplevelser. Men naturen er sårbar. Tenk deg et Telemark uten snø. Med bar fjellrygg og lumsk, grå tåke 12 måneder i året. Nedbøren vil øke, komme hyppigere og mer intenst. Se for deg en Telemarkskanal, redusert fra naturperle til et dreneringsverktøy for et fylke i konstant flomberedskap.

Menneskeskapte klimaendringer er allerede en realitet. I Norge opplever vi styrtregn, flom og ras, og klimaforskernes varsler om framtidsværet for vårt fylke gir grunn til uro. For Telemark varsler klimaforskerne at temperaturen er beregnet å øke med om lag 4,5 grader om vinteren mot slutten av dette århundret. Det vil gjøre snøsesongen opptil fire måneder kortere, og nærmest forsvinne.

 

img_7430
Flom i byen. Known to happen.

Klimaendringene rammer hardt og urettferdig. Vi nordmenn har ett vel så stort ansvar for å kutte i klimagassutslipp som andre mennesker på kloden. En gjennomsnittsnordmann slipper ut nesten dobbelt så mye klimagasser som en gjennomsnitts svenske.

Klimatiltak trengs i Telemark også. SV vil blant annet jobbe for følgende tiltak:

  • Gjøre ferdig en regional klimaplan, i samarbeid med industri og næringsliv.
  • Prioritere kollektivtransport, sykkel og gange. SV vil øke statens støtte til bymiljøavtaler til byene.
  • Redusere biltrafikken ved å fremme utbygging av bybane i grenlandsområdet.
  • For de som trenger bil er det et mål at nybilsalget blir dominert av elbiler. Da trengs det infrastrukturutbygging av ladestasjoner.
  • Jobbe videre med fullskala karbonfangst og -lagring (CCS) i sementindustrien (Norcem Brevik) og kunstgjødselindustrien (Yara).
  • Fase ut all bruk av olje og gass til oppvarming av bygninger. Dette vil kutte utslippene i Telemark med om lag 24.000 tonn CO2.
IMG_2350
Sånn ca her kunne vi hatt en bybanestasjon

Utslippene av klimagasser øker i Telemark, selvom vi har lykkes å redusere noe fra veitrafikken de siste årene, og noe fra de største industriaktørene. Men Telemark er fortsatt på norgestoppen i utslipp, og bare i Hordaland og Rogaland slippes det ut mer.

Fra 2009 til 2013 gikk utslippene ned, men økte igjen fra 2015. I veitrafikken har vi klart å kutte utslipp hele veien siden 2009. Våre to største industriaktører, Norcem og Yara, har også viktige prosjekter på gang for å kutte utslipp i egen produksjon. Vi vil heie på og støtte en industri som ønsker å gå i front med tiltak som kutter egne klimagasser samtidig som de skaper verdier.

Dette viser at det nytter, og at det er håp. SV stiller krav til ny regjering etter
valget at Norge må kutte våre egne utslipp av klimagasser. Det vil fremme
infrastruktur og industristøtte i Telemark.

img_1290

Ådne Naper
Stortingskandidat
Telemark SV

Advertisements

One Comment Add yours

  1. jan lind says:

    vil gjerne se de vitenskaplige beviser for dine påstander om klima for telemark i torsdag 8juni.hilsen jan lind.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s