Tømmes vi for tannkrem?

Sysselsettingsgraden er rekordlav. Andelen voksne mennesker i jobb har ikke vært lavere siden 1996. Ser vi konturene av en økonomi i revers? 

Kulturminister Linda Hofstad Helleland uttalte til VG i 2014 at Høyre skulle «skvise så mye tannkrem ut av tuben» at det ikke skulle være mulig å putte det tilbake. Selvom det er en nitrist ambisjon å ha på vegne av befolkning og framtid, kan det se ut til at Høyre og Frp oppfyller løftet. Er de i ferd med å tømme oss for tannkrem?

Vi mister i hvertfall viktige ressurser. SSBs arbeidskraftundersøkelse for første kvartal 2017 viser at sysselsettingsgraden faller, og ikke har vært lavere siden 1996. Over 300 000 mennesker som ønsker arbeid står uten jobb. Mennesker i arbeid er den største ressursen av alle. Men vi får mindre av den. Dette skjer samtidig som andelen investeringer på nasjonalregnskapet er rekordlav i 2016.

Det er investeringer i nye næringer som skaper flere arbeidsplasser. Men de uteblir. Politikken som føres legger rett og slett ikke tilstrekkelig til rette for dem. Da er det helt naturlig arbeidsstyrken vår også blir mindre. Regjeringens politikk skaper ikke, den skviser. Og ved å skvise oss til topps i oljepengebruk, fratas framtidige regjeringer viktige handlingsrom.

Det blir stadig mindre tannkrem i tuben. Investeringssvikt, konkurranseutsettinger og skattekutt reduserer handlingsrommet, begrenser muligheter og står i veien for vekst. Det er alvorlig. Sysselsettingsgraden faller bratt fra samme kvartal i fjor. Dette kommer sammen med en liten økning i arbeidsløsheten fra januar til februar. Pilene går i gal retning.

I tillegg må vi ha med oss at:

  • De økonomiske forskjellene og sosial ulikhet øker for hvert blåblå statsbudsjett
  • Oljepengebruken er så enorm at handlingsrommet for kommende regjeringer allerede er svært begrenset
  • De store skattekuttene til de 1000 rikeste reduserer inntektene med 25 milliarder i året
  • Investeringsandelen på nasjonalregnskapet har aldri vært lavere enn den var i 2016

 

Høyre er i ferd med å lykkes. Linda Hofstad Helleland får det som hun vil. De er i ferd med å klemme all tannkremen ut av tuben. En trist ambisjon å ha på vegne av et land, en befolkning og en framtid.

Blåblå politikk fungerer rett og slett ikke mot arbeidsløshet. Den fungerer ikke for å skape flere arbeidsplasser. Blåblå politikk fungerer kun for å skjerpe konkurransen arbeidstakere imellom og for å holde arbeids- og lønnsvilkår nede.

Ser vi konturene av en økonomi i revers? Det er verdt å spørre seg. Vi nådde en topp i sysselsettingen i 2008, som følge av tiltak mot finanskrisa. Deretter gikk sysselsettingsgraden noe ned fram til 2011, og var stabil fram til i fjor. Det skumle er om vi nå ser ringvirkningene av investeringssvikten som fulgte fallet i oljeprisene. I dag står vi igjen med en mindre arbeidsstyrke. Vi står igjen med mindre av den aller mest verdifulle ressursen; arbeidskraft. Og vi står igjen med rekordlave andel investeringer i nye næringer som vi er avhengig av for å skape de nye jobbene.

Vi trenger en ny kurs for å få pilene i riktig retning. Et nytt flertall må ersatte dagens politikk med en politikk som skaper så mye tannkrem, at høyresiden aldri rekker å klemme den ut av tuben neste gang de får låne regjeringskontorene.

SVs landsmøte 2017
Ådne Naper – SV
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s