Norge mister støtta i FN

Dagens utenrikspolitiske linje isolerer oss i verden. Har Brende kapitulert?

Allerede i 2014 var UD i gang med valgkampanjen for å sikre Norge en plass i FNs sikkerhetsråd 2021-22.

Posisjonen blir åpenbart av stor betydning i en krevende tid. Ut fra dagens sikkerhetspolitiske bilde vil også veien til sikkerhetsrådet ha stor betydning for Norges posisjon i verden. Fredsnasjon eller ikke, veien til en plass i sikkerhetsrådet krever en utenrikspolitikk som skaper støtte blant mange nok av FNs medlemsland.

Dét kunne det kommet mye bra ut av. Men ambisjonene for Norge ser ut til å være kastet på båten.

For å få plass i sikkerhetsrådet krever det 2/3 flertall. Dessverre er Brende og Høyre i ferd med å gjøre Norge uspiselige for 3/4 av medlemslandene i FN. Hvordan? Ved å være et haleheng til USA og atomvåpenmaktene i NATO. Da generalforsamlingen samlet seg til forhandlinger om internasjonalt forbud mot atomvåpen, stod Brende ute på plenen og demonstrerte – og boycottet forhandlingene sammen med atomvåpenmaktene. Signalene er klare; Norge har isolert seg. Der utenriks- og utviklingsministere fra AP og SV deltok verden rundt, la de blåblå ned hele utviklingsministeriumet og sendte utenriksminsteren på månedlig pendling tur/retur USA.

Hvorvidt UD oppnår en plass i sikkerhetsrådet blir et vitnesbyrd på norsk utenrikspolitikk, og på Norges utenriksministere. Det ser ut til at Børge Brende, og Høyres utenrikspolitiske linje bidrar til å isolere oss i verden. Og svekke oss som global sikkerhetsaktør, i en tid hvor det å gjøre en positiv forskjell kan være viktigere enn på flere generasjoner.

Ådne Naper, fylkesleder og førstekandidat for SV i Telemark

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s