For mange barn opplever fattigdom

I Telemark vokser fire tusen barn opp i fattigdom eller under vanskelige økonomiske kår. Dette er fælt. Vi vet det preger barnas hverdag. Derfor er det opp til oss å ikke la det prege barnas framtid. 

Hva gjør vi?

Jeg frykter utviklingen går i gal retning, av flere grunner: 

  • Regjeringen har kuttet i støtte til uføre, kronisk syke og trafikkskadde. Disse svekkelsene rammer mange barnefamilier direkte. 
  • Svekkelsen i arbeidsmiljøloven kan holde flere igjen i midlertidige ansettelser, med lavere grunninntekt som følge. Vi ser også at lønna stagnerer i de bransjene som preges mest av bemanningsbyråer. 
  • De store pengene på statsbudsjettet prioriteres til skattekutt for de rikeste, mens resten av oss får svekket kjøpekraft. Dette gjør at forskjellene øker, og sosial og økonomisk ulikhet vokser. 

Det finnes tiltak vi kan gjøre på kort sikt. For det første må vi styrke barnetrygden. Dette er ene og alene det mest effektive, og minst byråkratiske enkelttiltaket som vil ha størst effekt på flest mulig barn. Samtidig må vi holde barnetrygden utenfor beregningene for sosialstønad, som blant annet Kragerø kommune har vedtatt.

Vi må gjenreise en anstendig inntekt for uføre. Trygdereformen slo forferdelig dårlig ut for mange som mistet viktige støtteordninger. I tillegg har den blåblå regjeringen gjennomført en rekke smålige kutt i barnetillegg for uføre, og i støtta til trafikkskadde og kronisk syke. Disse kuttene må reverseres, krone for krone.

Trygdereformen slo forferdelig dårlig ut for mange som mistet viktig støtte

For å unngå at ungdom faller utenfor, trenger vi en reell garanti som sikrer utdanning, aktivitet eller tiltak innen 90 dager for alle under 25 år. Av tiltak som vil virke på lengre sikt, er flere lærere i grunnskolen noe av det viktigste. Dette vil kunne redusere frafall senere i videregående opplæring, spesielt i yrkesfagene. For de som allerede nærmer seg yrkesfør alder i dag, trenger vi en bedre politikk fra å rekruttere lærlinger til tekniske fag og helse- og omsorgsyrker.

Hvordan får vi råd til dette? I stede for å kutte i velferd, må vi kutte i skattekutt. Vi skal ikke være redde for å øke det økonomiske handlingsrommet. De som har de aller høyeste inntektene må derfor skatte noe mer, mens de som har de laveste inntektene kan skattes mindre. For å motvirke at forskjeller forsterker seg over generasjoner, må vi igjen ha en skatt og arveavgift på de største formuene. Samtidig må vi bekjempe skattesvindel og skatteflukt. Skatteflyktninger er jo tross alt mye dyrere for fellesskapet enn noe barn på flukt, og at vi er slepphendte med penger som plasseres i skatteparadis er tross alt en helt unødvendig måte å tappe fellesskapet for ressurser.

Vi må ta kampen mot økte forskjeller og for et varmt samfunn. Den kampen begynner ved barna som vokser opp i fattigdom i dag.

Ådne Naper

Førstekandidat og fylkesleder

Telemark SV

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s