Påskekrim: Hva vil egentlig den blåblå regjeringen?

Hva vil egentlig den blåblå regjeringen? Hva er hensikten med det de gjør? En gåte en påskekrim verdig. 

Onsdag 5.april leverte den blåblå regjeringen tre nye episoder i denne påskekrimmen. For hva er egentlig hensikten bak nasjonal transportplan,  kommune- og regionreformene, og innstramming av rettigheter for flyktninger?

En transportplan uten hensikt

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) leverte onsdag en nasjonal transportplan med en ramme på utopiske 1000 milliarder kroner. Samtidig utsatte han viktige prosjekter som E134 over Haukeli og dobbeltspor for høyhastighetstog i hele InterCity-triangelet på østlandet. Det er altså ikke framdrift som er årsaken til rekordsummen. Kan årsaken være et behov for å kamuflere den rekordstore bompengebruken på hele 11 milliarder årlig? Med en totalramme på étt tusen milliarder, kan nemlig FrP og Solvik-Olsen trøste skuffede bompengevelgere med at andelen bompenger går ned. Men i kroner og øre øker bompengene betraktelig. Og det er dette som får betydning for folk. Mengden, ikke andelen.

SV ville prioritert. Og vi ville prioritert jernbane; bl.a. høyhastighet i hele InterCity-triangelet, fortgang i arbeidet med Grenlandsbanen og lyntog fra Oslo til Bergen over Haukeli.

Kommunal tannhelse – den skjulte agendaen i kommune- og regionreformen?

Kommunalminister Jan Tore Sanner (Høyre) leverte ny oppgavefordeling i forbindelse med kommune- og regionreform, og flytter tannhelse fra fylkeskommunen til kommunene. For mange kommuner betyr dette flere interkommunale selskaper, mer byråkrati – og nok ett påskudd til å tvinge fram større kommuner i neste omgang. 

Hva er vitsen med regionreform og større enheter, når fylkene skal ha mindre å gjøre? Er hele summen av kommunereform og regionreform, og hensikten med de enorme byråkratiske omkostningene som har fulgt prosessene, bare å gjøre fylkene litt svakere? Eller har hensikten vært å gjøre forskjellene mellom store og små kommuner desto større? De har ikke satt i gang alt dette kaoset her bare for å flytte på arbeidsgiveransvaret for noen tannleger?

SV ville startet med oppgavefordelingen, og endret grensene om de nye oppgavene gjorde det nødvendig. For eksempel ville vi vektlagt å legge sykehusene tilbake til folkevalgt kontroll som erstatning for dagens helseforetaksmodell. 

Kutt i rettigheter for flyktninger

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (Høyre) leverte kutt i støtteordninger for flyktninger. Hauglie uttalte selv på NRK P2, at intensjonen er å gjøre det vanskeligere for flyktninger å få rettigheter. Men hvorfor det? Er det for å spare kommunene for kostnader? Er det for å likebehandle ulike støttemottakere? Skal det sende signaler til andre flyktninger hele verden over, og hindre dem fra å søke seg til Norge? Som Hauglie er inne på selv, så skal ikke flyktninger slå seg til ro med – eller spekulere i stønader. Dette er til hinder for integrering. Men i samme åndedrag beskriver hun også kontantstøtta som et hinder for integrering, men bruker likevel flere milliarder på å opprettholde ordningen.

Med et sånt paradoks som bakteppe, er det verdt å spørre seg hva hensikten med omleggingen er. SV frykter at disse avkortningene vil føre til større sosialhjelpskostnader for kommunene, og at fattigdom øker. 

Påskemorgen slukker sorgen. I denne sammenhengen kommer dessverre ikke påskemorgen før 11.september i år.

Ådne Naper, førstekandidat og fylkesleder for Telemark SV
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s