Norge mister støtta i FN

Dagens utenrikspolitiske linje isolerer oss i verden. Har Brende kapitulert?

Advertisements

For mange barn opplever fattigdom

Fire tusen unge telemarkinger vokser opp i fattigdom. Dette preger allerede barnas hverdag. Hva gjør vi for å unngå at det preger barnas framtid også?