Bemanningsbransjen må bort

Den kommersielle bemanningsbransjen må bort. Den må fases ut og fjernes.

Stoltenberg I-regjeringen åpnet for kommersielle bemanningsbyråer ved tusenårsskiftet. Utviklingen siden er vi godt kjent med. I dag er de største bemanningsbyråene større arbeidsgivere enn de største entreprenørene i bygg- og anleggssektoren. I mange sektorer utvikles forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker etter premisset om at det er ulønnsomt å ha egne, faste ansatte – og at arbeidskraft er en råvare som kan leies inn etter behov.

Dette har store, samfunnsmessige konsekvenser. For det første svekker det arbeidstakernes forhandlingsstyrke, organisasjonsgraden går ned og det blir mindre kontinuitet i fagmiljøer. Arbeidstakere konkurrerer med hverandre på pris, ikke på kompetanse.

Fagarbeidere er den eneste utdanningsgruppen vi kommer til å ha underskudd på innen 30 år. Men hvem håper vi egentlig på å rekruttere til fagarbeid, når vi rigger til et arbeidsliv hvor fagarbeiderne taper, i både arbeidsvilkår, rettigheter, lønn og pensjon?

img_0809

Forskjellene øker. Økonomiske forksjeller og sosial ulikhet. Bemanningsbransjen holdes i live ved at det er mer lønnsomt å leie inn arbeidskraft ad hoc framfor å ha egne, faste ansatte. Bemanningsbransjen livnærer seg derfor av å holde prisen på arbeidskraft nede. Prisen på arbeidskraft er lønna vår. Det er rettighetene og vilkåra våre. Midlertidige ansettelser eller faste ansettelser uten lønn mellom oppdrag gir lønnsstagnasjon. Lønnsstagnasjon i noen utdanningsgrupper forsterker klasseforskjeller, økonomisk fordeling og sosial ulikhet.

Her snakker vi om at en hel generasjon skal vokse opp til et arbeidsliv som evige ringevikarer. Det er jo dette som er prekariatet. Ønsker vi dette, eller er det et politisk ansvar å bekjempe dette? Om vi ikke gjør noen drastiske grep, er vi klar for konsekvensene på sikt?

Kanskje vil forbud mot – eller begrensninger av kommersielle bemanningsbyråer gå i strupen på EØS-avtalen ved å utfordre fri etableringsrett. I såfall står EØS i veien for en generasjon med arbeidstakere. Og i veien for et anstendig arbeidsliv.

Advertisements

One Comment Add yours

  1. Heine Aardalen says:

    “Her snakker vi om at en hel generasjon skal vokse opp til et arbeidsliv som evige ringevikarer.” Hvilket belegg har du for å påstå det? All statistikk sier at for kandidatene er bemanningsbransjen et steg videre, en vei til en ny karriere og nye muligheter.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s