Flere fagarbeidere – flere lærere

Mest frafall på yrkesfag. Størst behov for fagarbeidere. Kanskje er flere lærere i grunnskolen den investeringen vi behøver?

Advertisements

Bemanningsbransjen må bort

Kommersiell formidling av arbeidskraft må fases ut og fjernes. Arbeidsformidling er et offentlig ansvar.