Flere fagarbeidere – flere lærere

Størst behov for fagarbeidere. Størst frafall på yrkesfag. Kanskje er flere lærere i grunnskolen den investeringen vi behøver?

Bemanningsbransjen må bort

Kommersiell formidling av arbeidskraft må fases ut og fjernes. Arbeidsformidling er et offentlig ansvar.