Styrker Oslo, svekker resten

Om Trygve Slagsvold Vedum får stå uimotsagt, vil det bli umulig å få til noen ting utenfor Oslo sentrum. Han er med på å sette distriktsbefolkningen opp mot hverandre, og med dét svekker han en viktig opposisjon til sentraliseringen.

SP-leder Trygve Slagsvold Vedum har et brennende engasjement for oss som bor utenfor Oslo sentrum. Dessverre gjør han det veldig vanskelig for oss politisk, med så lite mangfold han finner plass til distriktskommuner imellom. Finnes det noen forståelse for at vi i små- og mellomstore byer har utfordringer mer til felles med storbyer enn med steppelandskap?

Til tross for at jeg bor i en landbrukskommune, mellomstor målt i antall innbyggere, føler jeg meg fullstendig fremmedgjort av Vedums ensidig gjengivelse av distriktene. Vedum og Senterpartiet fremstiller alle oss utenfor Oslo som et høygaffelmannskap som hater «eksperter» og vin vi ikke lager selv på hjemmebrent og rød saft, og som må få subsidiert diesel for å komme oss på jobb og ikke havne på trygd. Og med verdier og interesser i sterk motsetning til alt som finnes i byene. Jeg faller mellom to stoler. I storbyen er jeg en simpel bonde. På landet er jeg en ond urbanist.

Vedum er dessverre med på å sette distriktsbefolkningen opp mot hverandre, og med det svekker han oss som felles motsats til oslogryta. Som politiker i et distriktsfylke ser jeg også hvordan retorikken forplanter seg til regionalt nivå, og fungerer som sperrer for utviklingen av regionale sentra som jo er funksjonen til mange små og mellomstore byer.

Konsekvensen er at handlingsrommet begrenses for oss som vil utvikle små og mellomstore byer som Skien i Telemark eller Hamar i Hedmark. Et nylig eksempel på dette er hvordan Vedum og SP sparker bein under lokal innsats for miljø- og klimatiltak i Politisk kvarter 16.november. Her legger Vedum større vekt på hvordan alle restriktive tiltak er distriktsfiendtlig, enn på å foreslå miljøtiltak som funker for folk i distriktet. Igjen, en skulle tru at utenfor Oslo er vårt eneste behov billig diesel for å komme oss på jobb, mens miljøtiltak sender oss på trygd.

Sannheten er at de fleste av oss bor i småbyer med kunstig bilavhengighet og en luftkvalitet som er så dårlig at det er lite som skiller den fra tilstanden i Bergen og Oslo. Dette krever tiltak. Dét er ikke distriktsfiendtlig. Dét er å utvikle distriktene.

Men Vedum er blind for denne nyanseringen av by og land. Det som fester seg der ute er at «miljøtiltak er noe ekspertene i storbyen tvinger nedover folk flest». Vi andre som ønsker både en god distriktsprofil og tiltak for bedre miljø og renere luft, får nok en motstander. Ikke fra høyre, men fra den selvutnevnte eksperten på folk som bor utenfor Oslo.

Retorikken har vunnet fram. Gratulerer. Her hjemme i Telemark er det skapt et bilde av at det er byene Oslo og Skien mot distriktskommunene Vinje og Tinn. Men i Telemark er vi alle distrikt. Det er Skien, Vinje og Tinn som står sammen mot at verdier og all vekst tilfaller Oslo og ikke Telemark. Da må det være rom for å utvikle byområdene i distriktet som en reell motsats til Oslo. Det blir vanskelig under en ensidig gjengivelse av distrikts-Norge, og under et kunstig skille mellom by og land. Vi som bor i kommuner med 20’000 eller flere innbyggere taper konstant.

Vedum og SP gjør Oslo sentrum til vinnere, fordi all opposisjon fragmenteres og bindes opp i interne sentraliseringskamper. Helt håpløst. Men det er med å forsterke en utvikling SP er mot, og i den forstand kan styrke seg på. Men er dét bra for distriktene?

Ådne Naper
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s