Skien 2020

I november holdt bystyret i Skien et folkemøte om utviklinga av byen fram mot 2020. Det var et godt initiativ. Landet trenger en skikkelig utvikling av alle små og mellomstore byer, og premissene for utviklingen bør legges nedenfra og opp.

Det er viktig å spre eierskap til byutvikling i befolkningen. Men hvor godt initiativet er vil alltids avhenge av hva som følger etter. Får vi mulighet til å ta steget fra en positivt ladet idemyldring og videre inn i en mer kritisk meningsbrytende fase? For det er jo i en slik fase prioriteringene og realiseringene vil finne sted, og da beveger vi oss langt forbi et felles ønske om et mer levende sentrum. Det er hva vi gjør og i hvilken rekkefølge vi gjør det, som får betydning. Men det er godt vi har en felles start og et felles mål.

Vi står sammen om dette. For jeg tror flere enn meg blir småprovosert hver gang folka som flytta ut av byen straks etter videregående, kommer hjemom og klager på lite folk. Det siste som gir flere folk er utflyttere. Og du trenger ikke mastergrad for å skjønne at forutsetningene for å bo i Oslo er andre enn for å bo i Skien, Porsgrunn, Notodden eller Kragerø.

Men noe deler vi. Mange av oss er glad i det urbane, selvom vi ikke bor i de største byene. Vi trekkes til de samme type plasser; kafeer, puber og restauranter. Biblioteker og konsertscener – og dessverre også kjøpesentre når vi ikke kan unngå det (I said it. I meint it. I´m here to represent it: Jeg hater kjøpesentre). I tillegg til dét arbeider vi i- og skatter til kommunen, og bidrar på mer enn én måte til å holde liv i byområdene. Da føles det snodig å få kjeft av oslofolk for at vi ikke er Oslo. Det er jo åpenbart.

Like åpenbart er det at vi har en del å gå på. Det er noe sant i all klagingen. Vi vet det innerst inne. Kanskje har vi tatt noen beslutninger som ikke har slo optimalt ut? Kanskje har vi spredt sentrum for bredt? Kanskje har det vært for fristende å gi etter for alle søknadene om utvidet arealhandel utenfor sentrum? Kanskje det ikke var klokt å sin tid svare utbyggingen av Herkules med et Herkules Light, for så å tvinge detaljhandelen i sentrum til å konkurrere på arealhandelens og kjøpesentrenes premisser?

Og hvorfor har vi ikke realisert togstasjonen i tunnelen, revet opp asfaltsletta på Landmannstorget eller bygd flere bruer over elva for å binde øst og vest tettere sammen? Og hvorfor har vi to mellomstore byer tett i tett, med hvert sitt elvespeil knyttet sammen med en vakker åre, uten å gjøre den mils lange strekningen tilgjengelig for gående, syklende, næringsdrivende og besøkende? Vi kunne hatt landets lengste promenade. Utsikt til vannet er god business. Da er det ikke så viktig hvilken side av kommunegrensa du befinner deg på.

Likevel, et mål om å skape en større by enn vi i virkeligheten er, er kanskje å lure oss selv. Vi må finne en form som passer oss, og ikke begrense oss av at vi ikke er eller blir størst. I motsatt ende er også en ensidig gjengivelse av by mot land med på å begrense utviklingen av små og mellomstore byer. Bare det detter en kvist fra et tre så er det sentralisering. Og man kan knapt si ”Grenland” uten å samtidig ønske å rasere alt nord for Geiteryggen. Faktum er byområdene har en sentral funksjon som motvekt til sentraliseringen. Men i dragsuget etter de største byene er de ikke sterke nok til å overlates til seg selv. Vi er distrikt alle sammen. Når vi snakker byene våre ned setter vi samtidig distriktskommuner opp mot hverandre. Da fragmenteres en viktig og nødvendig motsats til oslogryta.

Den reelle sentraliseringen er alle verdiene som flyttes fra Telemark og inn til oslogryta. Enten som nedleggelser, kutt i formueskatt eller overføringer til kommunene. Det er kanskje ikke så unaturlig verdiene flyttes ut når det er mer fristende å investere i boliger i Oslo enn i arbeidsplasser her hjemme. Men vi må likevel jobbe mot denne utviklingen og for et bedre alternativ.

Selv om vi er omstillingsdyktige, så blir vi ikke en ny befolkning over natta. Noen av oss må være de vanlige folka midt i mellom. Og da må vi utvikle våre egne byer på våre egne premisser.

Ådne Naper
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s