Regionreformen rakner – ingen kjenner seg igjen

Regjeringen undervurderer identitetsfølelsen. Ingen kjenner seg igjen i det nye kartet

Regionreformen sitter langt inne. Mandag stemte fylkesutvalget i Akershus mot en sammenslåing med Østfold og Buskerud. I vår slang Buskerud døra igjen for en sammenslåing med Telemark og Vestfold. Intensjonen om sammenslåing mellom Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland har begynt å slå sprekker. I Telemark ble det tommelen ned til sammenslåing med Vestfold.

Regjeringspartiene Høyre og FrP ønsker å avvikle fylkeskommunen. Samarbeidspartiene Venstre og KrF vil utvikle større og færre regioner med nye oppgaver. Kompromisset er blitt at fylkeskommunene får overleve gitt at de blir færre.

Fylkene har altså frem til midten av desember til å fremme sine innstillinger til nye regiondannelser ut fra egne, regionale prosesser. Deretter skal Stortinget vedta de nye regionene. Men om frivillighetslinja skal bestå, ser det ut til at kun Agder og Trøndelag blir slått sammen. Fra 19 til 17 fylker er langt under regjeringens målsetting. Og kan neppe kalles noen ”reform”. Hva vil regjeringen gjøre? Hvordan vil Stortinget respondere?

Både kommunereformen og regionreformen flopper. Hva kan vi lære av dette? Jo, kanskje at offentlige kjerneoppgaver er viktigere for folk enn en blind tro på myndighetene tillater. Men kanskje enda viktigere; identitetsfølelsen – en faktor man hverken kan måle, veie eller sette en pris på – betyr mye mer for vanlige folk, enn Høyre og FrP til nå har forstått. Og denne identiteten vi føler er viktigere enn strukturendringer for strukturendringenes skyld. Skal vi gjøre kommuner og fylker større, må oppgavene komme først og forklare endringene, og ikke omvendt.

Det krever altfor mye av oss å sette fylkesidentiteten til side kun basert på et håp om at sentrale myndigheter en dag vil følger opp med nye oppgaver. Skepsisen er for sterk. Den reflekterer lokalfølelsen og identiteten vår.

Vi er fortsatt et flertall som er mer opptatt av kjerneoppgaver enn av struktur, av desentralisering og systemkritikk enn av ettergivelse, og som fortsatt setter pris på den uforklarlige følelsen av å et sted å høre til.

Ådne Naper
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s