Ny milliardsmell i vente for Helse Sør-Øst?

Vil Helse Sør-Øst trosse loven for å flagge ut pasientdata?Helse Sør-Øst har satt ut deler av IT-tjenestene på anbud. De amerikanske selskapene HP Enterprise og Computer Sciences Corporation vant gigantanbudet verdt sju milliarder kroner. Med det flagges omlag hundre arbeidsplasser ut av landet, og i tillegg sendes sårbar pasientdata inn på den globale, kommersielle markedet.

Informasjon og stordata er åpenbart interessant for markedskreftene. Men bør Helse Sør-Øst få sette sårbar informasjon ut på markedet? Er det ok at vi går fra å være pasienter til å bli råvarer?

Det Helse Sør-Øst gjør kan bli lovstridig når en ny sikkerhetslov trer i kraft fra nyttår. Denne stiller strenge krav til ”kritisk infrastruktur”; funksjoner som er viktig for at samfunnet skal fungere, og som det derfor skal være ekstra sikkerhet rundt for å hindre spionasje, sabotasje, skader fra naturkatastrofer og liknende. Loven skal ha tilbakevirkende kraft. Så spørsmålet er om Helse Sør-Øst har tatt stilling til om kravet til kritisk infrastruktur er forenelig med konkurranseutsettingen.

Det er ikke forbudt å flagge ut slike oppgaver, men den nye loven vil kunne medføre så strenge krav til de aktuelle IT-tjenestene, at anbudet må reverseres. Myndighetene har tidligere satt en stopper for lignende prosesser i banknæringen. Hvorfor skal det skal være annerledes med den infrastrukturen som sykehusene er avhengig av?

Om utflaggingen reverseres, må vi belage oss på nok en milliardsmell på det offentliges regning?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s