Mer til arbeidsføre – kutt til uføre

Kontantstøtta økes. Barn i fattigdom rammes.
92 000 barn lever i fattigdom i dag. Vi kunne løftet 18 000 barn om vi styrket barnetrygden for alle, men regjeringen er blitt enig med Krf og Venstre om heller å prioritere større en utbetaling til arbeidsføre foreldre som blir hjemme fra jobb.

En lønnsjustering av barnetrygden ville koste 409 millioner, et søskentillegg på 25% av ordinær barnetrygd med makstillegg for tre barn, ville kostet 809 millioner i tillegg. For å bedre vilkårene for enslige forsørgere, kan disse få utvidet småbarnstillegg med 50 % for 27 millioner. Til sammen en prislapp på 1285 millioner.

Dette er gode, effektive tiltak som innebærer minimalt av byråkrati, ikke fratar foreldrene insentiver for å jobbe, og som bedrer barns oppvekstvilkår.

Dessverre blir ikke dette prioritert. Krf og Venstre er blitt enig med regjeringspartiene Høyre og Frp om å heller styrke kontantstøtten som arbeidsføre foreldre mottar for å ikke jobbe. Total prislapp på kontantstøtten blir på over 1800 millioner. Styrkingen alene koster 300 millioner, og regningen skyves ut i neste stortingsperiode. Dette er åtte ganger så mye som de dekker inn ved å kutte i barnetillegget for uføre. Et kutt som for eksempel vil frata 367 familier i snitt 29000 kroner, og ramme totalt 4500 barn.

Hvorfor? Det gir kun en besparelse på 37 millioner kroner. Det er en stor kostnad for dem det gjelder, uten at det ser ut til å ha noen hensikt over hodet. Og kuttene for uføre foreldre blir ekstra provoserende når vi ser hvor mye penger Høyre, FrP, KrF og Venstre har til å øke subsidier for arbeidsføre foreldre. Dette er en oppskrift for økte forskjeller. Jeg bare ber om at noen av samarbeidspartiene kan forklare meg hensikten med dette kuttet.

En skikkelig styrking av barnetrygden med søskentillegg og tillegg for enslige forsørgere ville kostet under 1300 millioner. Det ville hatt en effekt på fattigdom, og hatt stor betydning for mange tusen barn. Kontantstøtta til arbeidsføre foreldre vil nå koste oss over 1800 millioner til sammenligning. Og kuttene i barnetillegg for uføre sparer regjeringen for skarve 37 millioner. Det er under én tiendel av hva regjeringen bruker på aksjerabatt i formueskatten til millionærer. Dette er kort og godt ikke gode utfall av høyresidens prioriteringer.

Ådne Naper
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s