FrP øker forskjellene – vet hverken hvorfor eller hvordan

Gjør de det i søvne? Gjør de det med vilje? Vet de egentlig hva de gjør?

Forskjellene øker under den blåblå regjeringen. Men jeg har fortsatt til gode å høre FrP anerkjenne sosial ulikhet som et problem.

Av det finanspolitiker Hans E. Limi (FrP) skriver i Varden 26.oktober, ser jeg ingen anerkjennelse av sosial ulikhet og økende forskjeller som reelle utfordringer. Dessuten er Limi mer opptatt av hva som skjedde under den rødgrønne regjeringa enn hva som skjer i dag med FrP i regjering. Det er årlige skattekutt til de rikeste som er den fremste årsaken til voksende ulikhet. Limi er mer opptatt av ti år gammel innvandring, og påstår at forskjellene mellom fattig og rik økte med SV i regjering fra 2005 til 2013. Det er helt feil.

Forskjellene gikk drastisk ned etter at de rødgrønne inntok regjeringskontorene i 2005. Den gang var forskjellene rekordhøye etter at høyresiden avsluttet sin forrige regjeringsperiode med skattefritak på aksjeutbytte. Millionærene cashet inn og ulikheten skøyt i været. Med Kristin Halvorsen (SV) som finansminister fra 2005 gikk forskjellene konsekvent ned. Perioden fram til 2009 er bemerkelsesverdig: Vi kom oss gjennom finanskrisen med økt sysselsetting, lav arbeidsløshet, stor verdiskaping og reduserte forskjeller.

Totalt sett gikk forskjellene kraftig ned med rødgrønn regjering fra 2005 til 2013, selvom utviklingen bremset opp og snudde noe fra 2009. Siden har ulikheten vokst i et mye større tempo. Èt eneste blåblått statsbudsjett ga en større årlig økning i ulikhet mellom 2013 og 2014 enn i noe rødgrønt år.

Limi viser til SSB-rapporten «Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2016». Et av hovedfunnene i rapporten er at andelen med lavinntekt var synkende med rødgrønn regjering mellom 2006 og 2011. De siste årene har derimot andelen med lavinntekt steget igjen, og de som lå under lavinntektsgrensen i 2005 hadde null lønnsvekst i 2014. Resten av lønnsmottakerne dro ifra. I 2016 har dette bredt seg til flere lønnsmottakere. Og så lenge FrP i regjering verdsetter formue over arbeid, vil et lite sjikte på toppen fortsette å dra i fra stadig større deler av den arbeidende befolkningen.

Når FrP skryter av å ha gitt 97 prosent av befolkningen ”skattelettelser eller uendret skatt i 2017”, blir det uklart om de selv vet hva hensikten med dette er. Prisen på matvarer, drivstoff eller strøm varierer ikke mellom fattig og rik. 1 Kw/t eller 1 liter bensin koster deg det samme uansett årslønn. Men hvor mye penger 1% skattelette medfører, varierer voldsomt ettersom du tjener 400 000 eller 1 million. 

FrPs flate skattekutt utjevner ikke forskjeller, men styrker kjøpekrafta til de rikeste, svekker resten og øker ulikhetene. Og når regjeringen gir 500 millioner i aksjerabatt i formueskatten, så fordeles selvsagt ikke gevinsten jevnt mellom fattig og rik. Formueskatten utgjør 99% av skatten til de 1000 rikeste personene i landet. Men for 85% av befolkningen utgjør ikke formueskatten én eneste krone.

Og Limi mener avgiftskutt på bil og båt er omfordelende politikk. Dette er til hjelp for noen, men gjør ikke forskjellene mindre. Først og fremst fordi de som har størst formue selvsagt eier flest båtmotorer og veteranbiler. Dermed får de mest igjen. Og så lenge vi snakker om ulikhet kan ikke Limi skryte av avgiftskutt og samtidig se bort fra kutt i støtteordninger for uføre, til trafikkskadde og minstepensjonister.

FrP har fortsatt en usvekket tro på at ”lavere skattetrykk er den aller mest effektive medisinen for å skape flere jobber”. Om blåblå skattepolitikk er ”medisin” så er FrP kvakksalvere. I den rødgrønne perioden ble det skapt 350 000 jobber, 2/3 i privat sektor. Med den blåblå regjeringas skattepolitikk forventes bare en vekst på 5000 arbeidsplasser de neste to årene, mens langt flere ungdom går inn i arbeidsfør alder. I tillegg er oljepengebruken uten mål og mening. Regjeringen erkjenner selv at med sløsinga til FrP kan det kun brukes 4 milliarder av oljeformuen til neste år.

Man må kunne spørre seg om de vet hva de gjør, eller hvorfor de gjør det.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s