Fikk du igjen på statsbudsjettet?

Regjeringen deler i år ut 500 millioner, til noen få heldige vinnere
”Har du fått igjen på skatten?” For oss vanlige folk er det alltid spennende når skatteoppgjøret kommer i juni. Men et lite sjikt i samfunnet retter heller blikket mot oktober. Når statsbudsjettet kommer. Det er der de virkelig store summene utbetales.

”Har du fått igjen på statsbudsjettet?” De som fikk igjen på statsbudsjettet i år, er i følge Finansdepartementet de 0,1 prosentene av befolkningen med størst formue. For disse utgjør nemlig formuesskatten 99 prosent av all skatten de betaler, og i år foreslår regjeringen en aksjerabatt på formueskatten på nærmere 500 millioner kroner. Oktober har blitt en høytid for de 0,1 prosentene. De har fått igjen på statsbudsjettet hvert år siden de blåblå partiene kom i regjering.

Det er de svakeste i samfunnet som må betale for skattefesten. En gjennomgang VG gjorde tidligere i oktober, viste at kutt og innstramminger berører støtteordninger for multihandikappede, trafikkskadde, familier på asylmottak, enslige mindreårige asylsøkere, uføre, kronisk syke, voldsofre og funksjonshemmede.

Og der disse kuttene ikke strekker til, spleiser vi alle på mellomlegget. Oljepengebruken når i år svimlende 226 milliarder. Dette er en så stor sum, at regjeringa selv legger til grunn at oljepengebruken må drastisk ned fra og med neste år. Høy champagneføring. Skyhøy regning. Arven etter Erna og Siv er havrelefser, striskjorter og en stabel med oppvask for flere stortingsperioder framover.

Regjeringen har rigget skattesystemet for økt ulikhet og økte forskjeller. Dette bare fortsetter i statsbudsjettet for 2017. 500 nye millioner prioriteres til rabatt i formueskatten. Ikke til sysselsetting, til fattigdomsbekjempelse eller kamp mot arbeidsløshet. Ikke til eldreomsorg, barnehager eller skoler. Men til å gi de rikeste 0,1 prosent av befolkningen enda større kjøpekraft.

En kan begynne å lure på om valgkampstøtte regnes som skatteplanlegging. VG skrev nylig om hvordan 82 personer som har bidratt med pengegaver til Høyre, til sammen vil få igjen 230 millioner kroner på regjeringens skattekutt. En god investering.

Høyre leverer hundrevis av millioner til sine kjernevelgere. Til sammenligning karrer Frp sammen knapper og glansbilder til sine. For hva skjedde med folk flest? Folk med vanlige inntekter har til sammenligning fått skatteletter på 2.800 kroner i året. Finansdepartementet har beregnet hvordan skatteendringene under den blåblå regjeringen fordeler seg i befolkningen: De 0,1 prosentene med størst formue betaler 9,2 prosent mindre skatt i år enn i 2013. De 90 prosentene med minst formue må nøye seg med 2,7 prosent mindre skatt.

Jeg er opptatt av omfordeling. Derfor er jeg bekymret for hvordan forskjellene i skattekutt er prisdrivende i samfunnet. Selv når regjeringa slår 1 prosent flatt av skatten til alle, så øker dette forskjellene. Dette fordi effekten av 1 prosent lavere skatt er større jo høyere inntekt du har. En liter melk, en ny tv, og nye klær koster like mye uavhengig av hvor store skattekutt du har fått. Når de som har mest å handle for, handler enda mer, presses prisene opp, uten at de med lavere inntekt får tilsvarende skatteletter til å henge med på prisveksten. Som resultat har vi i år redusert reallønnsvekst for første gang på tjue år.

I dagens situasjon med 135 000 arbeidsløse, en ungdomsledighet opp mot 12% og forventet jobbvekst på bare 5000 nye jobber i året, behøver vi tiltak som endrer situasjonen, som fremmer verdiskaping i store monn, og som utjevner forskjeller. Skattefritak gjør ikke dette. I opposisjon hevdet Høyre og Frp at skattekuttene ville ha synlige effekter. I regjering klarer de ikke tallfeste noen effekt på sysselsetting overhodet. Men, som statssekretær Jørgen Næsje i Frp slår fast; de ”må kunne anta at den finnes”. En antagelse jeg gjør meg, er at det ikke er harde facts styrer landet for tiden, men antagelser.

Fikk du ikke igjen på statsbudsjettet i år heller? Det er ikke så mange som gjør det. Men noen får fått. Det får vi ”anta”.

Ådne Naper (foto: Birte Ulveset)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s