Mer til arbeidsføre – kutt til uføre

Det skal lønne seg å jobbe, sa du? For hvem? Regjeringen har blitt enig med KrF og Venstre om å prioritere økt kontantstøtte. Samtidig kuttes barnetillegg for uføre.

Regionreformen rakner – ingen kjenner seg igjen

Regjeringen har undervurdert betydningen av identitet. Derfor rakner alle reformene deres.

Styrker Oslo, svekker resten

Det er lite som får meg til å føle meg så fremmedgjort, som når SP-leder Vedum beskriver livet utenfor Oslo.

Skien 2020

I november holdt bystyret i Skien et folkemøte om utviklinga av byen fram mot 2020. Det var et godt initiativ. Landet trenger en skikkelig utvikling av alle små og mellomstore byer, og premissene for utviklingen bør legges nedenfra og opp.

Struktur eller funksjon – Hva skjer med oppgavene?

I desember skal fylkestinget avgi sitt ønske for Telemarks framtid. Hva ønsker vi oss? Forhandlingene om sammenslåing mellom Telemark og Vestfold kommer av regjeringens regionreform. Regionreformen har blitt et slags trøsteprosjekt for Sanner etter den særdeles mislykka kommunereformen. Fristen for fylkenes frivillige frierjakt nærmer seg, og fylkene skal melde inn sine ønsker i løpet av…

Hva vil det si å være i sentrum?

KrFs Geir Bekkevold flørtet i oktober med AP, og satte samtidig SV i bås med FrP. Fløypartiene vil kunne trekke sentrumspartiet KrF bort fra sentrum.

Forskjellene kommer! 

I dag sitter 20% av landets rikeste på 70% av all formue. Den mest eksklusive rikmannsklubben hvor kun 1% av befolkningen får være medlem, eier 20% av all formue i hele Norge. Den kollektive gjelda befolkningen ellers pådrar oss vokser.