Ikke en boligboble – men en livsstilssykdom?

Boligprisene vokser og skaper klasseskiller. Men om vi ikke har en boligboble – hvordan håndterer vi da denne livstilsykdommen?

Advertisements