Ingen (selv)styring på finansene?

Regjeringen vil ha europeiske bukker til å passe den norske havresekken. Men vi kan ikke overlate Finanstilsynet til Goldman Sachs og Lehman Brothers.

Regjeringen vil sette bort kontrollen over norsk finansnæring til EUs finanstilsyn. Dette krever ¾ flertall, og Arbeiderpartiet kan sikre tilstrekkelig flertall for dette. Suverenitetsavsigelsen dette medfører er i seg selv trist. Men outsourcingen av finanstilsynet er bekymringsverdig også av funksjonelle årsaker. EU har nemlig en tendens til å sette bukker til å passe havresekkene i Europa.

Om EU tar over jobben til det norske Finanstilsynet, skal i så fall ESA, overvåkingsorganet for EØS-avtalen, fatte sine vedtak på grunnlag av utkast forberedt av EU.

Trøblete omdømme 

Halve finanskriseutvalget i EU etter 2009 besto av representanter fra Lehman Brothers, Goldman Sachs, Citigroup og BNP Paribas. Som mange husker var boligspekulasjonen i Lehman Brothers en av hovedårsakene til at krisa startet. Goldman Sachs huskes for evig for kredittvurderingen som kamuflerte greske underskudd lenge nok til å innføye Hellas i eurosonen.

Europeisk økonomi er over tid deregulert, fra både før og etter krisetider. Det er kanskje spesielt verdt å merke seg hvordan dereguleringen har eskalert etter finanskrisen, til tross for at denne retningen langt på vei ansvarliggjøres for at krisen tok til i utgangspunktet. For om finanskrisen ikke var ille nok, var den påfølgende økonomiske krisen – og hvordan EU møtte denne – katastrofal for handlingsrommet i mange sør-Europeiske land. Spesielt synlig ble dette i tilfellet Hellas.

Vi kan ikke overlate Finanstilsynet til Goldman Sachs og Lehman Brothers, om resultatet blir en hjemme-alene fest med svært bratt flaskeføring. Og tidenes hangover.

Ved å overlate finanstilsynet til EU, fjernes demokratisk kontroll over finansnæringen. Faktisk reduseres de facto kontroll og ekstern innsyn i finansnæringen, siden tilsynet i EU ofte utgjøres av finansnæringens egne representanter. Bukken settes til å passe havresekken. Ingen som har observert den finanspolitiske utviklingen i eurosonen siden 2008 kan påstå at dette har fungert godt.

Hjemmel i grunnloven

Forslaget behandles som en grunnlovsendring. Men også her er det et problem: Tilslutningen til EUs finanstilsyn behandles etter grunnlovens § 115 om avståelse av suverenitet. Men denne paragrafen hjemler kun suverenitetsavståelse til en organisasjon Norge er fullverdig medlem av. Og Norge er strengt tatt ikke medlem av EU. Derfor kan hele saken være en omgåelse av grunnloven.

Hvis vi slutter oss til EUs finanstilsyn, står 180 nye direktiver og forordninger for bank og finans fra EU i «kø». Det er vanskelig å få øye på fordelene ved en slik suverentitetsavståelse.

Ådne Naper
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s