Kan franske nasjonalister bli vinneren av Brexit?

Hvordan vil ringvirkninger av Brexit kunne påvirke Europa? Det virker som for få meningsytrere i Norge vier dette spørsmålet noe særlig oppmerksomhet, annet enn å forvente en styrket forbindelse med Storbritannia utenfor EU. Kan Brexit gagne nasjonalister i Frankrike, Ungarn eller Østerrike?

Jeg frykter at Marine Le Pen blir den store vinneren når britene avgjør sin framtid i EU 23.juni. 

I Norge later det til å være en oppfatning av at britenes EU-kamp er en forlengelse av den norske EU-valgkampen i 1994. Derav følger mye av den samme retorikken, og sympatisører for og i mot fordeler seg langs de samme linjene i 2016 som den gang. Det til tross for at de toneangivende EU-motstanderne i Storbritannia er innvandringsfiendtlige, konservative og nasjonalister, mens store deler av de venstreorienterte og fagbevegelsen i Storbritannia frykter å bli overlatt til seg selv i møte med arbeidslivspolitikken til de konservative. Riktig nok med unntak av noen store forbund og deler av Labour.

Dessuten er Camerons krav til reformer for å skulle bli i EU ansett for å være diskriminerende mot befolkningen i de østlige og økonomisk svake emigrantstatene i EU. Nettopp derfor vil Marine Le Pen og Front Nationale kunne ta voteringen til inntekt for egen politikk, uansett utfall. Forblir britene i EU og får innvilget reformkravene, vil det gi høyresiden i Frankrike momentum i sine krav til tilsvarende innstraminger. Om britene forlater EU, vil det også kunne gi Front Nationale bistand i sin motstand mot et integrert Europa. Derfor bør kanskje norsk venstreside og norske EU-motstandere (og de av oss som tilhører begge disse leirene) drikke champagne med omhu 23.juni. Vår oppgave bør være å fokusere på hvordan Norges forhold til Storbritannia skal utvikle seg i en eventuell ny situasjon.

 

 

Det er et tyngre, men viktigere  oppgave enn å heie fram og argumentere ensidig for Brexit ut i fra at man “ikke liker EU”.

 Er vi norske EU-motstandere mot ethvert lands medlemsskap og EUs eksistens, uavhengig av hvilke sjikte i befolkningen som gagnes henholdsvis av medlemsskap og Brexit? Samsvarer vårt syn på det som skjer internt i EU med hvor våre sympatier for den europeiske befolkningen ligger?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s