Mer HMS i fagopplæringa

Vi trenger sentrale føringer for HMS i fagopplæringen. HMS-kompetanse er en avgjørende del av opplæringen av fagarbeidere, selvsagt for å sette arbeideren i stand til å hindre skader og sykefravær, men også for verdiskapingen i bedriftene.

Sentrale føringer for HMS i skolen vil være et konkret tiltak for å heve statusen for fagarbeidere.

Bilfinger har gjennomført HMS-tilsyn på alle skolene med TIP i Telemark. At næringslivsaktører går igjennom utstyrsparken ut i fra egne HMS-standarder og gir skolene tilbakemelding på tilstanden, er et stort og viktig samfunnsansvar som må følges opp politisk. Slik vi har forstått det varierer holdninger, oppmerksomhet og rutiner for HMS ikke bare varierer fra skole til skole, men også innenfor hver skole. Vi mener det er et politisk ansvar å sette en standard for HMS-arbeidet i fagopplæringen.

HMS er også en sentral faktor i fagarbeidernes realkompetanse, fordi skadestatistikken kan være avgjørende når bedrifter inngår kontrakter med nye kunder. Det vil si at HMS ikke kun er avgjørende for egen beskyttelse og sikkerhet, men også for verdiskapingen og bedriftenes omdømme. Kanskje bør opplæringsloven inneholde sentrale føringer for HMS i skolen, og TIP-hallene vil være et naturlig sted å starte.

Fylkeskommunen må møte grupper fra de relevante næringene for å utarbeide føringer for HMS-standard i videregående opplæring. Og dette må vedtas politisk.

Gode HMS-holdninger og rutiner bør læres på skolen. Våre elever skal være de beste på dette når de kommer ut i arbeidslivet. 

 img_0250-1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s