Endelig noe som fremmer faste jobber

Endelig utvikles det politikk for faste jobber. SV foreslår for Stortinget at faste ansatte og lærlingplasser skal ligge til grunn for offentlige anskaffelser. Alt for lenge har midlertidig arbeidskraft fått være gunstig butikk. Ikke gunstig for den faktiske arbeidskrafta, men veldig gunstig for dem som lever av å leie ut folk på markedet. I to…

Mer HMS i fagopplæringa

Vi trenger sentrale føringer for HMS i fagopplæringen. HMS-kompetanse er en avgjørende del av opplæringen av fagarbeidere, selvsagt for å sette arbeideren i stand til å hindre skader og sykefravær, men også for verdiskapingen i bedriftene. Sentrale føringer for HMS i skolen vil være et konkret tiltak for å heve statusen for fagarbeidere. Bilfinger har…