Kan Telemarksmodellen skape flere fagarbeidere?

SV foreslår Telemarksmodellen for Stortinget. Kan det være med å utdanne flere av fagarbeiderne vi trenger for framtida?

Lærlinger skal være et konkurransefortrinn. Skal vi klare å utdanne nok fagkompetanse må vi gjøre yrkesfagene mer attraktive, og med tryggere framtidsutsikter.

Dette begynner med en god lærlingplass. Dessverre er det mange ungdom som ønsker seg lærlingplass uten at næringslivet har kapasitet. Èn årsak til det er at mange bedrifter konkurrerer om å utføre de billigste tjenestene. Da blir det lønnsomt og et konkurransefortrinn å kutte ut lærlingene.
Ekstra synd er det når vi investerer skattepenger i utbygginger, men ikke tenker langsiktig nok til at investeringene omfavner framtidas arbeidstakere. Et skrekkens eksempel så vi da Skien kommune bygde Fritidsparken for millioner uten at det ga en eneste lærlingplass.

Denne kortsiktigheten er ikke levedyktig, og truer hele faggrupper, kompetanse og ungdommen. Vi må gjøre lærlinger til et konkurransefortrinn. Det må være ulønnsomt ikke å ta ansvar for at ungdommen får lærlingplasser.

Det må være ulønnsomt ikke å ta ansvar for at ungdommen får lærlingplasser.

Endelig foreslår SV for Stortinget å gjøre Telemarksmodellen gjeldende for alle offentlige innkjøp. Her i fylket har vi lært at vi må bruke lovverket aktivt, og sette krav til at alle offentlige byggeprosjekter er aktive lærlingplasser. Dette vil også sikre faste ansettelser og krav til fagbrev hos utbyggerne.

Får vi på plass dette, over hele landet samtidig, blir det færre smutthull og mindre marked for de uansvarlige.

Det handler om at fellesskapets ressurser investeres i folket. Det er dét å bygge landet alltid har handlet om.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s