Deprimert ungdom; ulihetens pris

Vi dyrker forskjeller på bekostning av fellesskapet. Det gjør oss deprimerte.

Undersøkelsen ”Ung i Telemark” viser at minst 16 prosent av ungdommen i fylket er deprimert eller ensomme. Hver dag er det ungdom som gruer seg til skoledagen og flere som vurderer å droppe ut av skoleløpet. Undersøkelsen står som en påminnelse om fellesskapets fremste forpliktelse; framtida og ungdommen .

Det kjennes vondt å høre at ungdom gruer seg til neste skoledag. Å grue seg er en drittfølelse.

Selv om vi fortsatt har langt igjen før psykiske lidelser er tilstrekkelig avstigmatisert, er vi kommet et stykke på vei. I dag har ungdom et mye mer bevisst forhold til psykisk helse enn unge hadde for bare ti-tolv år siden. Da jeg vokste opp forholdt vi oss knapt til helsesøster utover å få satt BCG-vaksine, eller overvære en klein dame informere om sikker sex. I årets valgkamp snakket nesten samtlige ungdomspartier om viktigheten av skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.

Blir vi sykere eller bare mer sykelig opptatt av oss selv? Det hevdes ofte at økte psykiske lidelser skyldes at vi er bortskjemte, eller har behov for å sette diagnoser på alt mulig.

Men økningen i psykiske lidelser er høyst reell. Og den henger sammen med individualismen som springer ut fra økonomiske og sosiale forskjeller.

Vår mentale tilstand har endret seg de siste femti årene. Ta bare noen eksempler fra amerikansk forskning: På 50-tallet sa 12 prosent av amerikanske tenåringer seg enig i påstanden ”jeg er en viktig person”, mens dette hadde økt til 80 prosent på slutten av 80-tallet. Det kan bety at selvfølelsen steg i positiv forstand, men ikke all selvbevissthet er positiv. I 2006 scoret til eksempel to tredjedeler av amerikanske studenter over det som var gjennomsnittet for narsissisme i 1982. Mot slutten av 1980-tallet hadde amerikanske barn i gjennomsnitt mer angst enn psykiatriske pasienter på 1950-tallet. Og funn som dette er gjennomgående i den vestlige verden .

Det er ikke sånn at ungdommen innbiller seg at de er stresset og deprimerte. De er faktisk det. At flere skoleelever viser symptomer på depressivt stemningsleie er ikke særskilt for Telemark, men underbygges av tilsvarende funn i resten av landet. Og i resten av den vestlige verden. Ungdommen er deprimert og den viktigste medisinen ligger i sosial utjevning.

Vi må fortsatt ta vare på den utjevningen som ligger i tilsynelatende små, men kanskje kostbare tiltak. Ønsker vi å risikere de mulige effektene av å synliggjøre økonomiske og sosiale forskjeller for eksempel i ungdommens undervisningsmateriale? Telemark er et av de siste fylkene som holder elvene med gratis pcer. “Bring your own device” har er kanskje en fengende nyord – men det har som formål å ersatte gratis elev-pcer med elevenes eget utstyr. Men vi vet jo hvor mye status som ligger i materielle goder som pcer, macer og ipader og telefoner. Hva med skamfølelsen til de unge som ikke med enkelhet kan “bring their own device”? Skal vi glemme dem?

For psykiske lidelser er sterkt tilknyttet ulikhet. Verdens helseorganisasjon har målt psykiske lidelser opp mot inntektsforskjeller i flere medlemsland. Sammenhengen er klokkeklar. Land med stor ulikhet har mye mer psykiske lidelser i befolkningen.
Forskere kaller denne sammenhengen for ”luksusfeber”, eller ”overflodsvirus”, og kobler den til fremtredende verdier i rike samfunn; høye lønninger, utseende og kjendisstatus. Jaget gir en angst som kan prege lange perioder av livet.

Sosial status kommer mer til syne i samfunn med store forskjeller, og større fokus på oss selv blottlegger oss for både oss selv og for andre. Både skam og stolthet skyldes hvordan vi tror andre ser på oss. Så når vi føler oss testet og evaluert, stresser vi for å forsvare vårt ”sosiale jeg”.

Når økonomiske forskjeller øker, blir vi derfor mer selvbevisste. Og selv om forskjellene i Norge fortsatt er lavere enn i mange andre land, utsettes vi gjennom media for den samme individualismen som land med større forskjeller.

Vi skal dyrke egoet, om det så er gjennom skolen, idrett, blogging eller Paradise Hotel. Det er nesten tabu å «bare» være en av laget. Vi som snakker om kollektiv innsats kritiseres for å tenke systemer og ikke individer, og fellesskap settes opp mot frihet. Påstanden er ofte at i Norge ”er det ikke lov å lykkes”, eller så ”straffer vi folk for å være gode”.

Men kanskje vi må ta janteloven tilbake, for ungdommens skyld?

Kampen mot økte forskjeller er ikke et spørsmål om å tolerere mangfold eller om ”det skal være lov å lykkes” eller ikke. Det er en kamp for bedre oppvekstvilkår for barna. Det er en kamp for sunne forventninger til oss selv, og bedre psykisk helse for ungdom. Det er en kamp mot frafall i skolen, mot depresjon og utenforskap. Det er ganske enkelt en kamp for framtida.

Det er helt ok å være vanlig.

Kanskje må vi dyrke egoet for å gjøre vinnere av unge talenter, men det skaper også en stor fallhøyde for alle andre. For hver Ronaldo finnes det minst én Anakin Skywalker.

Ådne Naper
Les mer: 

  1. http://www.telemark.no/Vaare-tjenester/Folkehelse/Ung-i-Telemark-2015
  2.   J.Twenge ”The age of anxiety? Birth cohort change in anxiety and neuroticism, 1952-1993” (2007), gjengitt i Richard Wilkinson og Kate Pickett (2009) The Spirit Level. Why equality is Better for Everyone.
  3.   Rapporten ”Prevalence, severity and unmet need for treatment of mental disorders in the World Health Organization World Mental Health Surveys” (Demyttenaere et al 2004) og ”Te Rau Hinengaro: the New Zealand Mental Health Survey: OVerview of methods and findings” (J.E. Wells et al 2006).
  4.   A. De Botton (2004): Status Anxiety, FNs utviklingsprogram (2004): Human Development Report, O.James (2007): Affluence
  5.   Vi kan måle stressnivå ved å måle kortisolnivået i spytt. Jo høyere kortisolnivåer, jo mer stress i befolkningen, se Dickerson og Jemeny (2004)..
  6.   S.S.Dickerson og M.E. Jemeny (2004): ”Acute stressors and cortisol responses: a theoretical integration and synthesis of laboratory research”
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s