Deprimert ungdom; ulihetens pris

Hver dag er det ungdom som gruer seg til skoledagen og flere som vurderer å droppe ut av skoleløpet. Dette står som en påminnelse om fellesskapets fremste forpliktelse; framtida og ungdommen .

Trenger vi virkelig et nytt kompetansenivå?

Kunnskapsdepartementet har sendt ut et høringsforslag om å pålegge fylkene å tilby «praksisbrev» som supplement i dagens fagopplæring. «Praksisbrev» er et toårig opplæringsløp som avsluttes med en praktisk prøve. Det er et ekstra kompetansenivå ment for dem som ikke når opp i fagopplæringen i dag, og skiller seg fra fagbrev ved å utelate teorien som…

Vil kunnskapsministeren innføre en ny lavtlønnsgruppe i arbeidslivet?

Med forslaget om «praksisbrevordning» kan det virke som om kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ønsker å opprette en ny lavtlønnsgruppe i arbeidslivet; en lavtlønnsgruppe som vil bli satt opp mot lærlinger, unge nyutdannede og ufaglærte i rekrutteringen til næringslivet.