Høyrepopulistisk lavmål

Per Sandberg er en liten friskus, men noen ganger bør han holde munnen sin.

Nå vil nestlederen i FRP stenge Europa for flyktninger. I Dagbladet tirsdag 8.9 tar han til orde for å skru tiden tilbake til 1951 i et håp om å gjøre verden mindre, og gjøre Europa enda mer isolert enn både Schengen- og Dublinavtalen sørger for i utgangspunktet.

Tidligere har vi været at FRP vil kjøre frem innvandring om de går på defensiven inn i valgkampen. Men det får være grenser. Sandberg klamrer seg i denne valgkampen til høyrepopulismen, og han strammer ytterligere grepet om den for hver eneste meningsmåling hvor pila peker nedover for partiet. Enten er han ekstrem tro mot plan og vedtak, eller så overoppfyller han valgkampstrategien når han nå vil stenge Europa for flyktninger og skru tiden tilbake til da bare europeere fikk søke asyl i her.

Under valgkampen i 2013 kom denne herren også med en rapport fra «Bærekraftutvalget», hvor han sammen med bl.a. Per Willy Amundsen og Christian Tybring-Gjedde tok til orde for å endre FN-konvensjoner og innføre drastiske tiltak for å begrense innvandringen. Den gangen ville ikke lokale FRPere diskutere rapporten, fordi dette var et utspill fra enkeltpersoner og ikke kunne tas til inntekt for partiets politikk i mangel av formell forankring i partiet.

Greit nok. I respekt for det kan jeg godt skille mellom FRP sentralt og lokalt, og forholde meg til dette som utspill fra enkeltpersoner. Men valgkampvideoer som setter innsats for flyktninger opp mot velferd for nordmenn, publisert fra sentralt hold, med partilogo og distribusjon godt timet til valgkampåpning, det tar jeg til inntekt for partiet.

Jeg synes uansett innvandringsutspillene fra den kanten er forkastelige. Fredag 4.9 satt Christian Tybring-Gjedde på Dagsnytt 18 og uffet seg over at alle han “holder foredrag for nå har dårlig samvittighet på grunn av medienes kampanjejournalistikk”.

Som om de egentlige ofrene for flyktningkrisa er vi nordmenn som får vondt av å se folk dø på nyhetene. Som om medias oppgave først og fremst er å skåne oss for det som skjer utenfor Norge. Som om det største overtrampet mot befolkningen er å gjøre oss mer bevisste i møte med verden.

Det er lov å snu

Carl I. Hagen har også vært på banen, og vil sende hver eneste båtflyktning hjem. I Porsgrunn beskriver PD den såkalte «Bjørkedalerklæringen». Her blir FrP enig med Høyre og By & Nær om å legge til rette for flere båtplasser, gratis wifi i sentrum – og nei til flyktninger. PD kaller det for «et makkverk av en avtale», og avisa sår tvil om den politiske dømmekraften som ligger bak. 

Tiltredes.

Denne uken dementerte heldigvis partiene det meste av denne erklæringen, etter at det hadde stormet rundt dem noen dager. Det viser at det ikke er for seint å snu. Per Sandberg, Christian Tybring-Gjedde og Carl I. Hagen bør ta lærdom av deres partifelle i Porsgrunn.

Nå håper jeg vi har nådd lavmålet for norsk ignoranse og egenrådighet. Jeg håper det ikke går an å synke lengre ned.

Ådne Naper16910587800_12d5a34fd1_o

Telemark SV

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s