Høyrepopulistisk lavmål

Nå vil nestlederen i FRP stenge Europa for flyktninger. I Dagbladet tirsdag 8.9 tar han til orde for å skru tiden tilbake til 1951 i et håp om å gjøre verden mindre, og Europa mer isolert fra omverden.