Vi kosær vårs på skolen

SVs skolepolitikk har ofte blitt stemplet som en «koseskole». Selv har vi hatt for vane å kalle den for «heldagsskole». I ettertid har også Venstre og Arbeiderpartiet kommet med beslektede forslag. En lengre skoledag for de minste er kanskje ikke lengre et kontroversielt. Men er det fortsatt en «koseskole»?

Et viktig element i heldagsskolen er muligheten til å legge leksearbeidet inn i skoledagen, slik at barna har fri og er ferdige med leksene når de drar hjem. En leksefri skole høres virkelig ut som en koseskole. Men behovet for å tenke nytt rundt lekseordningen har ikke med ønske om å kose seg å gjøre.

Det er ikke lett å få tida til å strekke til. Bare spør foreldre med barn i skolen. Etter en lang dag på jobb, før henting, bringing og handling, så er det tid for kvalitetstid og familiekos. For da skal nemlig matteleksene gjøres. De fleste mammaer og pappaer vil gjerne hjelpe ungene sine. Men langt fra alle mammaer og pappaer er pedagoger eller er komfortabel med sitt eget kunnskapsnivå. Det er langt fra alle mammaer og pappaer som bor sammen, eller er hjemme samtidig. Og mange mammaer og pappaer må jobbe på kveldstid for å holde hjulene i gang.

Er det riktig at forholda hjemme skal ha så stor betydning for hvor mye barna får ut av skolegangen? Når vi legger stor vekt på hjemmebaserte lekser, skyver vi ansvaret for læring ut av skolen, og over i hjemmet. Alle barn skal ha rett til et godt tilbud på skolen. Men ikke alle barn har gode læretilbud hjemme.

Vi trenger en skole som er med på å utjevne forskjeller. Alt for mye av barnas læringsutbytte henger sammen med foreldrenes forhold til skole og utdanning. Det vil si at de barna som har foreldre som gikk lenge på skolen og har høy utdannelse, sannsynligvis vil både trives bedre og prestere bedre på skolen. Om foreldrene ikke er interessert i skole, slår dette dessverre også negativt ut i barnas skolegang, og fører til at dårlige skoleresultater kan gå i arv. I så fall er hjemmelekser med på å forsterke sosiale forskjeller.

I en leksefri skole skal øving og repetisjon gjøres unna mens barna fortsatt er på skolen. Et viktig mål for heldagsskolen er derfor å utvide skoledagen med 1-2 timer for 1. til 4.trinn, hvor en time midt på dagen brukes til øving- og repetisjon og den andre til fysisk fostring. Dette kan være fysisk aktivitet eller rett og slett tid til å spise et ordentlig måltid.

For skolematen er nemlig ikke død. Det varme måltidet fra SV-skolen i 2005 ble til gratis frukt og grønt, før Erna Solberg og Torbjørn Røe Isaksen bestemte seg for at bananer stod i veien for lærere og kastet fruktkurven ut med badevannet. I lang tid lykkes det høyresiden å latterliggjøre satsing på barns kosthold.

En innrømmelse er riktig nok at skolemat, om det er varme måltider, epler eller bananer, aldri skulle vært innført som et tiltak for læring. Det ga et feilaktig inntrykk av at vi måtte velge enten mat eller flere lærere. Det var, og er, folkehelsepolitikk, og bør gjeninnføres som et folkehelsetiltak. Og behovet for folkehelsetiltak, og for å bedre barns kosthold og fysisk aktivitet blir ikke lengre latterliggjort.

Denne uka har vi hørt om hvordan skolene som deltok i forskningsprosjektet ASK (Active Smart Kids), sitter igjen med meget gode erfaringer. De opplevde økt trivsel blant elevene som følge av mer fysisk aktivitet i undervisningen. Alle deltagerskolene ønsker nå å videreføre den fysiske undervisningen etter at forskningsprosjektet er unnagjort. Disse erfaringene skal vi lytte til. For heldagsskolen må ta mål av seg å utjevne forskjeller i læring, men også danne grunnlaget for god helse for alle barn.

En skole uten hjemmelekser og med god mat midt på dagen, høres virkelig koselig ut. Kall det gjerne en koseskole Men det viktigste er at det er en sosial og rettferdig skole. En skole der folk trives. Det er ikke noe naivt i å ta tak i barns helse og kosthold. Det ligger ikke populisme i å kutte ut hjemmelekser. Det er ingen motsetninger mellom trivsel og læring. Tvert i mot er dette nødvendige løsninger på voksende utfordringer.

Ådne Napernaper

(08.08.2015)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s