Lover uten smutthull krever også kontinuitet

(Klassekampen 19.juli 2015)

Jeg vil takke Thor Kleppen Sættem i Arbeidsdepartementet for svar i Klassekampen 15.juli, på min oppfordring i samme avis om at regjeringen bør se til Skien i kampen mot sosial dumping.

Statssekretæren viser til tre tiltak som trådde i kraft fra 1.juli: Strengere krav om lærlinger i bedrifter som tar oppdrag fra det offentlige, strengere straff for brudd på allmenngjøringsloven og mer penger til samordning mellom kontrolletatene.

Dette er gode tiltak, i riktig retning. Dessverre står effekten av de to sistnevnte i fare for å vannes ut med et annet tiltak av 1.juli: Styrking av midlertidig arbeidstilhørighet. Kontrolletater som politi, arbeidstilsyn og skatteetaten er – samt regjeringen selv– avhengig av tett dialog med partene i arbeidslivet. Både for å forebygge useriøsitet og for å avdekke brudd på allmenngjøringsloven. Det er derfor snodig at regjeringen ikke erkjenner motsetningene i sine egne ambisjoner; tiltak som beror seg på fagforeningenes legitimitet kombinert med tiltak som svekker fagforeningenes legitimitet drastisk.

Arbeidstakerorganisasjonene står for en uvurderlig kontinuitet i ettersyn og oppfølging på arbeidsplassene. Samtidig vet vi at fagforeningenes styrke og mandat avhenger av organisasjonsgraden i arbeidslivet, og organisasjonsgraden svekkes blant midlertidige ansatte. Midlertidige ansatte har gjerne mer å tape på å varsle om arbeidsforhold, og blir i større grad avhengig av sjefens velvilje for framtidig arbeidstilhørighet.

I høyrestyrte Oslo er vikarbyråene større arbeidsgivere enn noe entreprenørfirma. Dette er dessverre langt fra unikt. Mindre kontinuitet i arbeidstilhørigheten gjør oss avhengige av desto større kontinuitet i eksternt ettersyn og stikkprøver. En slags årlang versjon av LOs Sommerpatrulje med sankjonsmuligheter. Men selv om regjeringen skulle bevilge aldri så mye penger til samordning mellom kontrolletatene, vil disse fortsatt være avhengige av fagforeningenes tilstedeværelse på selve arbeidsplassene. Om ikke de på egenhånd skal overvåke samtlige bedrifter og byggeplasser til alle døgnets tider.

Jeg etterlyste en større konkretiseringsvilje i regjeringens handlingsplan mot arbeidslivskriminalitet. Kleppen Sættem påpeker at vi ikke må ende opp med krav som gjør det vanskeligere for seriøse bedrifter, og med det løpe de kriminelles ærend. Men om hele bransjer står på spill må vi sette hardt mot hardt. Kanskje er den tida forbi hvor det eneste saliggjørende er å forenkle på vegne av de seriøse bedriftene? Kanskje vi også skulle tenke på å forenkle seriøs organisering av arbeidslivet, for både arbeidstakernes og bedriftenes skyld?

Ådne Naper

Telemark SV

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s