Kan vi hjelpe én million syrere for prisen av én syriaavtale?

I flere leserinnlegg spør FrPere “skal vi ta imot 8000 syrere til Norge eller hjelpe én million i nærområdene?“ Denne sammenligningen er direkte urederlig og baserer seg på en kynisk håndtering av tall.

Som eneste parti på stortinget, mener FrP at vi ikke skal ta imot 8000 syrere til Norge, og at vi for summen det koster å ta imot èn syrisk flyktning kan hjelpe opptil 27 flyktninger i nærområdene.

Er det sant at vi kan hjelpe èn million syrere i nærområdene, for prisen av å ta inn 8000 flyktninger til Norge?

FrP viser til kurdiske myndigheters kostnadsanslag ved å bosette 1,8 millioner flytninger; 1,8 millioner flyktninger til anslagsvis 12 milliarder kroner, eller 6700 kroner per flyktning. Men dette er bare kostnadene for ètt år, og dekker heller ingenting utover helt grunnleggende humanitære behov. Prisen for en syrisk flyktning i Norge er i følge Justis- og beredskapsdepartementet 1 million kroner over en femårsperiode. Hvis FrP mener vi kan hjelpe 1 million flyktninger i nærområdene for samme pris som det koster Norge å ta inn 8000 flyktninger, må de legge til grunn at det bare koster 8000 kroner per flyktning over fem år. Men det koster altså 6700 kroner I løpet av bare ètt år.

Når FrP sammenligner kostnadene ved å hjelpe flyktninger i nærområdene med å ta inn flyktninger til Norge, regner de kostnadene for kun ett år i nærområdene, mot fem år i Norge. De sammenligner et liv i telt i fullstappede flyktningeleire med norske asylmottak og kommuner.

Regnestykket tar heller ikke høyde for statenes kapasitet eller sysselsettingsevne. Argumentene baserer seg kun på nominelle kroner og ikke noe samfunnsregnskap. Det er ganske kynisk kommunikasjon.

De andre partiene har tatt innover seg at det i dag sitter 5400 mennesker på asylmottak som venter på en kommune å bli bosatt i. Når vi nå tar i mot 8000 syrere over tre år, må regjeringen slutte å strupe kommuneøkonomien, spesielt når kapasiteten innenfor kommunenes helsetjenester, skoletjenester og andre type tjenester allerede er sprengt mange steder. Omleggingen av kommunenes skatteinntekter gjør at færre midler fordeles kommunene i mellom, og de aller fleste kommunene sitter igjen med mindre enn før.

Dette er en kommunepolitikk som på sikt kan utfordre fundamentet i velferdssamfunnet. I denne konteksten blir det underlig at FrP ser på 8000 syriske flyktninger over tre år som velferdens største trussel.

Kommunen har en gitt sum penger i sitt budsjett som skal fordeles på blant annet skole, eldreomsorg og barnehager. La oss ikke lure til å tro at alt dette står på spill om vi tar imot flere syriske flyktninger til “verdens rikeste land”, også videre…

Ådne Napernaper

Telemark SV

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s