En buljongterning av feil

Dagens stykkprisfinansiering i videregående opplæring er dårlig pedagogisk, den er usosial for unge mellom 20 og 24 år, og den er dårlig distriktspolitikk. Nå må vi gå i en stikk motsatt retning.

Svar til Skolenes Landsforbund

Vi vil takke Skolenes Landsforbund for åpent brev i forbindelse med fylkestingsvalget. Jeg påtar meg å svare på vegne av Telemark SV (så godt jeg kan i det minste….)

Vi kosær vårs på skolen

Vi trenger en skole som er med på å utjevne forskjeller. Alt for mye av barnas læringsutbytte henger sammen med foreldrenes forhold til skole og utdanning.

Lover uten smutthull krever også kontinuitet

Om hele bransjer står på spill må vi sette hardt mot hardt. Kanskje er den tida forbi hvor det eneste saliggjørende er å forenkle på vegne av de seriøse bedriftene? Kanskje vi også skulle tenke på å forenkle seriøs organisering av arbeidslivet?