Om du kunne forby atomvåpen i morgen, ville du gjort det?

Fredag 12 juni har Stortinget mulighet til å stemme for å et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Dette vedtaket vil stille Norge sammen med 108 andre land som forplikter seg til det samme forbudet.

NTAlogoFor hvert eneste atomvåpen i omløp øker trusselen mot menneskeheten fra sikkerhetspolitiske feilberegninger, kynisk våpensalg, terror og store miljøskader som rammer befolkning over generasjoner. Dagens ikkespredningsavtale avtar i momentum, og Nato tviholder på bruken av atomvåpen i sin forsvarsstrategi. Internasjonalt lovverk trenger en paragraf som forbyr dette masseødeleggelsesvåpenet. I en undersøkelse utført av Respons Analyse for Norsk Folkehjelp støtter 8 av 10 nordmenn et internasjonalt forbud mot atomvåpen.

Går det an å være _for_ atomvåpen? Felles for argumentene mot et forbud er at de ikke tar inn over seg noe ansvar for å stanse trusler mot menneskeheten. Dette føyer seg i så fall inn i en unnskyldende og passiv tradisjon vi som oftest assosierer med reelle klimafornektere – “det er ingen trussel”, eller pragmatiske fornektere; “det er kanskje et problem, men alle andre forhindrer oss fra å bidra til å løse dette problemet”. La ikke frykten for å instruere regjeringens utenrikspolitikk stå i veien for å gjøre verden til et bedre sted.

WIEN_NY_1 i TA

 

 

 

Fredag 12.juni tar Stortinget stilling til et internasjonalt forbud. Jeg håper Stortingets representanter  vil stemme etter hjerte, etter fornuften og i tråd med sine partiers landsstyrevedtak. Hva har de å tape? En atomfri verden? Dét høres ikke avskrekkende ut.

“Om du kunne forby atomvåpen i morgen, ville du gjort det? NEI!? IKKE!?”

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s