Hva vet du om TISA?

Norge er i dag pådriver for en frihandelsavtale som kalles TISA (Trade in Services Agreement). Om du ikke vet hva dette innebærer eller hvorfor dette er relevant for deg, så er ikke det så rart. Forhandlingene er bevisst preget av hemmelighold, til tross for at avtalen vil binde opp norsk politisk handlingsrom på flere områder.

neitsiaeøs

Det foregår med andre ord en avdemokratisering i det stille.

TISA er en avtale som forhandles frem av en gruppe land som kaller seg for «veldig gode venner av tjenester». Men de er riktig nok ikke venner av at tjenester skal være offentlige. De er gode venner av selskapene som vil tjene penger på offentlige tjenester. Og disse selskapenes interesser trumfer både nivået på velferdstjenester og nasjonalt demokrati i landene som er med i avtalen.

Hovedformålet med avtalen er å gi store, internasjonale selskaper adgang til markeder i andre land. Dette gjør man ved å forplikte medlemslandene til å konkurranseutsette offentlige tjenester og fjerne reguleringer av finanssektoren. Altså, om et stort selskap i USA eller Tyskland ser at det er penger å tjene i norsk jernbane, kan de gjennom TISA tvinge frem norsk statlig nedsalg i flytoget eller oppheve NSBs monopol for å slippe til i konkurransen om jernbanedriften. Til gjengjeld vil kanskje Norge åpne andre lands markeder for telekommunikasjonstjenester, slik at Telenor kan fortsette å ekspandere.

Dette er jo bare «ting» vi forbruker, og det høres kanskje ikke så farlig ut?

Men så har vi sykehjem, eldreomsorg, arbeidsformidling og barnehager. Attraktive tjenesteområder for kapitalsterke selskap, men også viktige politiske områder med stor innvirkning i livene våre. Skal vi si fra oss muligheten til demokratisk innflytelse over dette? Er det ikke viktigere at vi sikrer de eldre størst mulig omsorg enn at internasjonale selskaper sikres å tjene mest mulig penger på våre eldre? Får vi ikke størst utbytte av at folk får seg fast jobb og kan spare til pensjon, enn at svære selskaper skal få lodde ut midlertidige oppdrag og ta ut de ansattes pensjon i utbytte til seg selv?

I TISA er alle tjenesteområder opp til forhandling, og det er viktigere at noen kan tjene penger på tjenester enn at kommunene får ta de grepene som trengs for at vi alle får de tjenestene vi har behov for.

Dette er alvorlig. Om f.eks. eldreomsorgen privatiseres gjennom TISA, er det ingen vei tilbake for norske kommuner om det skal vise seg at de private løsningene ikke skulle fungere. Om ansatte i eldreomsorgen skulle oppleve uverdige turnuser, lønnsforhold eller pensjonsordninger, ville dette være underordnet de private selskapenes rett til å maksimere profitten, og å gjøre noe med dette vil befinne seg langt utenom det politiske handlingsrommet.

For det er et grunnleggende motiv i TISA å innskrenke det politiske handlingsrommet og folkets demokratiske innflytelse. Om du var en av dem som lar deg provosere av maktesløsheten når helseforetakene legger ned lokalsykehus, er denne avmakten ingenting i forhold til hva innholdet i TISA vil føre til. Om du er frustrert over at kommunestyret er treige til å innføre tiltak mot sosial dumping, eller ikke skjønner hvorfor offentlige midler skal gå til skattefritt utbytte for private barnehageeiere, så vil følgene av TISA gjøre deg deprimert.

Med TISA vil kommune-Norge risikere store søksmål fra multinasjonale selskaper om noen forsøker å endre på reglene for de tjenestene som ligger ute for salg. Det gjelder vannkvalitet, det gjelder miljøkrav, det gjelder lærlingordninger i byggeprosjekter, det gjelder kompetansekrav og ressursnormer i skoler, barnehager og sykehjem. Det gjelder lønn og arbeidsvilkår for ansatte. Vi vil miste styringen over de viktigste samfunnsoppgavene våre.

Denne avtalen vil svekke velferdsnivået vårt, og ødelegge demokratiet ved å nekte oss å gjøre noe med det. Den må stoppes. Derfor er det viktig å ta et klart standpunkt mot avtalen før den er ferdigforhandlet. Jeg oppfordrer alle lokalpolitikere og velgere til å undersøke hva TISA kan bety for deres kommune.

 http://www.varden.no/meninger/hva-vet-du-om-tisa-1.1379226 16910586970_e45b798b56_q

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s