Hva vet du om TISA?

Norge er i dag pådriver for en frihandelsavtale som kalles TISA (Trade in Services Agreement). Om du ikke vet hva dette innebærer eller hvorfor dette er relevant for deg, så er ikke det så rart. Forhandlingene er bevisst preget av hemmelighold, til tross for at avtalen vil binde opp norsk politisk handlingsrom på flere områder.

Raus kunnskapsminister hviler øynene på hjemfylket

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen skryter av rødgrønne Skiens satsing på etter- og videreutdanning, men er ikke like raus med partifellene som styrer Notodden. “Holdningen til videreutdanning varierer blant kommunene” hevder kunnskapsministeren.

“Skiensmodellen mot sosial dumping” punkt for punkt

Et enstemmig Skien kommune vedtok i august 14 skjerpende punkter i kommunens anbudsregime. Modellen sprer seg til kommuner og fylkeskommuner over hele landet. Hva inneholder den egentlig? Her følger en punktlig gjennomgang: