Mot dårligere tider? Bygg landet, bygg fylket!

Det er lite optimisme i byggebransjen i Telemark. NHOs kvartalsvise undersøkelse viser at færre bedrifter innen bygg ser lyst på framtiden.

Faktisk er det et negativt gap mellom hvordan bedriftene i byggebransjen oppfatter dagens situasjon og deres forventninger til markedet i året som kommer. Tilstanden representerer en meget alvorlig situasjon for sysselsettingen og verdiskapningen i fylket.

kampen for framtida

I tillegg har den blåblå regjeringen bestemt seg for å spare penger på å fjerne permitteringsregelen, som tidligere hjalp bedrifter å holde på noe av arbeidsstokken i dårlige tider. Nå er det blitt så dyrt å permittere at mange risikerer å måtte si opp flere av sine ansatte. Når vi i tillegg vet hvor sentral bygg- og anleggsnæringen er som motor i lokalt næringsliv, tilsier alvoret i situasjonen at tiltak for å holde hjulene i gang bør være en stor tverrpolitisk prioritering. Vi har ikke råd til å la være.

Det dystre bildet til tross; med de rette tiltakene kan det komme noe positivt ut av situasjonen. Vi trenger rekruttering til yrkesfagene, vi trenger sikre arbeidsplasser på fastlandet, og samtidig trenger vi å miljøeffektivisere mange av byggene våre. Om lag 40 prosent av Norges energiforbruk kommer fra produksjon og drift av bygg. Mye av energien er fossil, og mye sløses bort. Det er enormt potensial for utslippsreduksjoner gjennom å øke effektivitet og energisparing i nye og eksisterende bygg, og som byggherre kan og bør det offentlige stille miljøkrav til entreprenører og leverandører, og viktigst av alt: Til seg selv som eier og forvalter av en betydelig byggmasse.

Et viktig prosjekt for å holde hjulene i gang vil altså være en storstilt miljørenovering av fylkeskommunens- og kommunenes bygg. Dette krever kompetanse, oppfølging og vedlikehold – og store offentlige bestillinger kan kompensere for manglende investeringer i markedet ellers. Kort og godt vil dette være en viktig motkonjunkturpolitikk, i god keynesiansk tradisjon.

Men det er ikke bare lav etterspørsel og regjeringens arbeidslivspolitikk som truer byggebransjen her hjemme. Vi vet at bransjen over hele landet er truet av sosial dumping og arbeidskriminalitet. Slepphendt håndtering av offentlige anbudsrunder har bidratt til at bedrifter som kutter ut lærlinger og faste ansatte, vinner mange kontrakter og holder seriøse aktører unna. Med det renner mye av midlene vi kunne brukt for å sikre flere ungdom en anstendig framtid som håndverker ut til ingen nytte. En mer langsiktig politikk ville gjort stor forskjell.

Heldigvis har Skien kommune sett alvoret i situasjonen.

Etter pågående arbeid av bl.a. Arne Hagen i Fellesforbundet vedtok bystyret i fjor fjorten punkter for å heve seriøsiteten i bransjen gjennom sin rolle som byggherre. Denne «Skiensmodellen» er i ferd med å spre seg til kommuner over hele landet, og skal også utredes i Telemark fylkeskommune etter et fellesforslag fra SV og Høyre i fylkestinget før jul.

Arne Hagen, Fellesforbundet avd.8 - Hovedarkitekten bak Skiensmodellen mot sosial dumping foto: Randi Bergan
Arne Hagen, Fellesforbundet avd.8 – Hovedarkitekten bak Skiensmodellen mot sosial dumping foto: Randi Bergan

 

 

 

 

 

Timingen er med andre ord god for motkonjunkturpolitikk også på investeringssiden. Samtidig må vi bygge mer miljøsmart. Offentlige bygg må ligge så nært opp til nullutslipp som mulig, og de aktørene som både sørger for gode arbeidsforhold og miljøeffektivitet bør vinne frem. Om vi skal være ekstra ambisiøse, bør lokalt trevirke prioriteres for å stimulere skogbruket, og solcellepaneler bør skinne fra så mange tak som mulig. Vi har så mye kompetanse og så mange muligheter her i fylket, og det bør være et politisk ansvar å dra nytte av det. Med flere store offentlige prosjekter kan vi altså bedre miljøeffektiviteten i byggmassen, skape større etterspørsel og oppdrift i en stor og viktig bransje, og samtidig skape flere lærlingplasser og økt rekruttering til yrkesfagene.

Med Skiensmodellen i bunn kan altså en miljøsmart byggpolitikk gjøre mye for både næring og miljø, kanskje til og med føre de seriøse aktørene i bransjen over i en langsiktig og grønn opptur, med ny kompetanse og tilskudd i arbeidsstokken.

Ådne Naper
Ådne Naper

 http://www.varden.no/meninger/et-politisk-ansvar-1.1369646

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s