Mot dårligere tider? Bygg landet, bygg fylket!

Oppdrift i bygg og anlegg er en politisk oppgave. Det er lite optimisme i byggebransjen i Telemark. NHOs kvartalsvise undersøkelse viser at færre bedrifter innen bygg ser lyst på framtiden.

Advertisements

Gode intensjoner trumfes…

EU og EØS er ikke bare overnasjonale fenomener vi er «for» eller «mot». Tvert i mot, dette forholdet er langt mer enn utenrikspolitikk; gode intensjoner i lokalpolitikken trumfes ofte av frykten for EFTA-domstolen og varierende tolkninger av EØS-avtalen.

Tid for tillit – tillit til folket

Jeg tror mange beslutninger blir bedre jo flere som får være med på å ta dem, og derfor mener jeg vi trenger flere åpne beslutningsprosesser og mer deltagende demokrati. Om ikke annet så for å dyrke tilliten mellom folk og forvaltning. Til en forandring.