Mot dårligere tider? Bygg landet, bygg fylket!

Oppdrift i bygg og anlegg er en politisk oppgave. Det er lite optimisme i byggebransjen i Telemark. NHOs kvartalsvise undersøkelse viser at færre bedrifter innen bygg ser lyst på framtiden.

Gode intensjoner trumfes…

EU og EØS er ikke bare overnasjonale fenomener vi er «for» eller «mot». Tvert i mot, dette forholdet er langt mer enn utenrikspolitikk; gode intensjoner i lokalpolitikken trumfes ofte av frykten for EFTA-domstolen og varierende tolkninger av EØS-avtalen.

Tid for tillit – tillit til folket

Jeg tror mange beslutninger blir bedre jo flere som får være med på å ta dem, og derfor mener jeg vi trenger flere åpne beslutningsprosesser og mer deltagende demokrati. Om ikke annet så for å dyrke tilliten mellom folk og forvaltning. Til en forandring.